Haberler

7252 sayılı Kanun ile Çalışma Hayatına İlişkin Yeni Düzenlemeler - Koronavirüs Sonrası Normale Dönüş Teşvikleri

7252 sayılı Kanun ile Çalışma Hayatına İlişkin Yeni Düzenlemeler - Koronavirüs Sonrası Normale Dönüş Teşvikleri
29.07.2020

7252 SAYILI KANUN İLE ÇALIŞMA YAŞAMINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

(28/07/2020 tarihli Resmi Gazete)
28/07/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Kanun ile bir kısım kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler neticesinde aşağıda belirtilen hususlar çalışma yaşamında yürürlüğe girmiştir.

A- İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILABİLECEKTİR.

Mevcut durumda işten çıkış yasağı 17/08/2020 tarihinde sona ermektedir. Yapılan yeni düzenleme ile, işten çıkış yasağını her defasında üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Mevcut durumda her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemiyor. Yeni düzenleme ile işten çıkarma yasağına esneklik getirilerek; belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde iş sözleşmesi feshedilebilecek.

B- KISA ÇALIŞMA KONUSUNDA CUMHURBAŞKANININ TAKDİR YETKİSİ GENİŞLETİLMİŞTİR.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneğinin süresini SEKTÖREL OLARAK AYRI AYRI VEYA BİR BÜTÜN OLARAK uzatabilecek.

C- NORMAL ÇALIŞMAYA DÖNEN İŞVERENE TEŞVİK VERİLECEK.

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 26 ncı madde ile COVID-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde AYLIK SGK PRİMLERİNİN İŞÇİ VE İŞVEREN PAYLARININ TAMAMI 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Cumhurbaşkanı, 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, iş yeri bu düzenleme kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

D- BİR KISIM İŞVERENLERE İLİŞKİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE UZAMA OLMUŞTUR.

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi istihdam etmesi/hizmet alması yükümlülüğü 31/12/2023 tarihine uzatılmıştır.

 

7252 sayılı kanun, 7552 sayılı kanun,

 

Paylaş: