Haberler

Yurtdışı Pazar Destek Programı KOSGEB

KOSGEB tarafından ihracat yapan ya da ihracat yapmak isteyen işletmelere 300.000,-TL destek verilmektedir.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı kapsamında sermaye ve makine teçhizat desteği verilmektedir. Toplam destek tutarı 365.000,-TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Fizibilite Danışmanlığı

Fizibilite Danışmanlığı; yapılacak yatırımın teknik ile mali yapılabilirliğinin değerlendirildiği ve yatırım yapılmadan önce yatırım kararına esas teşkil edecek gerekli bütün bilg

Suriyeli İstihdam Edenlere Çalışan Başına 1.250 TL Devlet Desteği

Suriyeli istihdam edenlere çalışan başına 1.250 TL devlet desteği verilecektir. Adana , Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Me

Kurumsal Kaynak Yönetimi Yerli ERP Geliştirme Desteği – Rekabet Öncesi İşbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerli kurumsal kaynak yönetimi ERP programlarının geliştirilmesi için 25 milyon TL destek programı açıklanmıştır.

Yeni İşe Alınacak İşçilerin SGK Primleri Vergileri Devlet Tarafından Karşılanacak

Müjde! İşe alınacak her bir işçinin sgk primleri ve vergileri devlet tarafından destekleniyor. istihdama yönelik heyecan verici teşvik müjdesi

Mobilite Çağrısı – Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Hamle Programı

Hamle Programı Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Çağrı kapsamında yüksek tutarlı teşvikler verilecektir.

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı - Teknoloji Odaklı Sanayi Hamle Programı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamle Programı - Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı için devlet tarafından desteklenecek Öncelikli Ürün Listesi

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında 5 milyar TL destek verilecektir. Başvurular 3 Mayıs’ta başlıyor.

SGK Prim Teşviklerinden Geçmişe Dönük Son 6 Ay Yararlanma Hakkı Kaldırılıyor

5510 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, SGK prim teşviklerinde geçmişe dönük son altı ay SGK prim teşvikinden yararlanma imkanı sona erdirilmiştir. TBMM genel kurulunda kabul e

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki projeler için 2,5 milyon TL’ye kadar finansman desteği

Kosgeb Kobigel 2021–01 ve 2021-02 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları

Kobigel İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları kapsamında 1 milyon TL destek

İlave İstihdam Sağlayan İşletmelere 500 Bin TL Kredi

Mikro ve küçük ölçekli firmalar için istihdama kattıkları her bir ilave kişi için, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 100.000TL’lik krediye erişim imkânı sağlanacak. Üst limit is

KOSGEB Arge, Ürge Ve İnovasyon Destek Programı 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB tarafından 6 milyon TL destek; elektrikli araçlar, batarya, yakıt hücresi ve 5g ve ötesi yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularındaki projeler

Sağlık Turizmi Yurtdışı Fuar Desteği

Sağlık Turizmi yurtdışı fuar, kongre, konferans, seminer, festival katılımlarına yönelik giderler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Tübitak 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1

Ticarileştirilebilir AR-GE projeleri için TÜBİTAK’tan 2,5 milyon TL destek. 36 aylık proje sürecinde KOBİ’lere %40 oranında destek verilecektir.

Mal İhracatı Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlere İlave İhracat Desteği

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef

İşçi Çıkarma - İş Sözleşmesi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süreci

SGK Kapsamında Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Nasıl İşliyor? Corona virüs önlemleri kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici Madde 10 ile eklenen fesih yasağı, bu yasağa bağ

İstanbul Kalkınma Ajansı Girişimcilik, Yenilikçi İstanbul, Yaratıcı Endüstriler, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı  tarafından Girişimcilik, Yenilikçi İstanbul, Yaratıcı Endüstriler, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı isimleriyle 4 adet farklı program açılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ Başvuruları Başladı: 30 Günlük Süreyi Kaçırmayın - 7256 Sayılı Kanun

Kısa çalışma ödeneğine yeni başvuru süreci 01.12.2020 tarihi itibariyle başladı. 7256 Sayılı Kanun Daha önce başvurmayan işyerleri kısa çalışma kapsamına girebilecek. Başvurmuş iş

İhracata Yeni Teşvik - Mal İhraç Eden Şahıs Şirketlerine Vergi Avantajı

Yeni Kanun ile Mal İhraç eden Şahıs İşletmelerinin gerekli şartları taşımaları durumunda gelirlerinin yarısı (%50) vergi kapsamı dışında tutulacaktır.7256 Sayılı Kanun - Şahıs İşl

SGK Teşvikleri Kapsamında 7252 Sayılı Kanun Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinin Tüm Detayları

SGK Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) Ve Nakit Ücret Desteği (NÜD) Koşulları Ve Uygulaması Bilindiği üzere,7252 Sayılı Kanun kapsamında SGK Teşvik ve Destekleri Kısa Çalışma

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 2020

21.10.2020 tarih ve 31281 no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı - Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ile Hayvancılık Yatırımları destek kapsamına

Hayati Önem Taşıyan SGK Prim Teşvik Sürelerinin Uzatılması Gündemde - 7256 Sayılı Kanun

Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve istihdam teşvikleri teşvik süreleri 31.12.2020 tarihinde biten birçok teşvik kaleminin, 7256 sayılı Kanun  ile uzatılmıştır.

7252 sayılı Kanun ile Çalışma Hayatına İlişkin Yeni Düzenlemeler - Koronavirüs Sonrası Normale Dönüş Teşvikleri

7252 sayılı Kanun ile bir kısım kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler neticesinde önemli hususlar çalışma yaşamında yürürlüğe girmiştir

KOSGEB KOBİGEL 2020–01 ve 2020-02 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları

KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları, 1 milyon TL Destek

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler - Yatırım Teşvik Destekleri

Yatırım Teşvikleri bağlamında bugün Resmi Gazete’de İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635) yayımlandı: Karar ile Türkiye’nin Ar-Ge y

TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı - Patent Lisans – 2020 – 1

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (Patent Lisans – 2020 – 1) ile Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kurulu

TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı – 2020

Ticarileştirilebilir AR-GE projeleri için TÜBİTAK’tan 2,5 milyon TL destek. 48 aylık destek ile KOBİ’lere %40 oranından destek verilecektir. AR-GE süreçlerinin basitleştirildiği bu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11 Mayıs 2020 tarihli IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11 Mayıs 2020 tarihinde IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09

KVKK Sıkça Sorulan Sorular ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

1) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (6698 sayılı Kanun) göre tüzel kişilerin verileri de korunmakta mıdır? 6698 sayılı Kanun tüzel kişilerin verilerini korumamaktad

KVKK - Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Hazırlanacak Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (KVK Kurumu) tarafından Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Hazırlanacak Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara ilişkin duyuru yapı

Deneme Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiler Ve İşçi Çıkarma Yasağı

A. Deneme Süreli İş Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgi Deneme süreli iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 15’inci maddesinde düzenlenmiş olup ilk fıkra “Taraflarca iş sözleşmesine

TÜBİTAK ve Uluslararası Destekli COVID-19 Konulu EUREKA Network Çağrısı Açıldı

EUREKA Programı kapsamında, COVID-19’a özgü ihtiyaçlara yönelik kısa ve orta vadeli yanıtlar bulmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projeleri ortak çağrısı yayınladı. Kanada’nın d

Koronovirüs Nedeniyle Getirilen Yeni Düzenlemeler - 7244 sayılı Kanun - Ücretsiz İzin Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı

“Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17/04/2020 tarihli

Kalkınma Ajansları Covid-19 Koronavirüs ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Kalkınma Ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Kalkınma Ajansları tarafından bütün bölge ve illeri kapsayan 220 milyon TL tutarlı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Isparta Antalya Burdur Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafındanIsparta Antalya Burdurillerini kapsayan 6,57 milyon TL tutarlı CO

Zafer Kalkınma Ajansı Afyon Kütahya Manisa Uşak COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Zafer Kalkınma Ajansı  COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Zafer Kalkınma Ajansı    tarafından Afyon Kütahya Manisa Uşakillerini kapsayan 5 milyon TL tutarlı COVID-19 (K

Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ - Edirne - Kırklareli COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Trakya Kalkınma Ajansı  COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Trakya Kalkınma Ajansı   tarafından Tekirdağ - Edirne - Kırklareli illerini kapsayan 6 milyon TL tutarlı COVI

Serhat Kalkınma Ajansı Kars - Ağrı - Ardahan – Iğdır COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Serhat Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Serhat Kalkınma Ajansı  tarafından Kars - Ağrı - Ardahan – Iğdır illerini kapsayan 6 milyon TL tutarlı COVID-1

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Samsun - Amasya - Çorum – Tokat COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Samsun - Amasya - Çorum – Tokat  illerini kapsayan 6 milyon

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri - Sivas - Yozgat COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı  COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı  tarafından Kayseri- Sivas - Yozgat  illerini kapsayan 5 milyon TL tutarlı

Mevlana Kalkınma Ajansı Konya - Karaman COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Mevlana Kalkınma Ajansı  COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Konya- Karaman  illerini kapsayan 15 milyon TL tutarlı COVID-19 (Koronavi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum - Bayburt - Erzincan COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Erzurum- Bayburt - Erzincan  illerini kapsayan 6 milyo

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu - Çankırı – Sinop COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Kastamonu - Çankırı – Sinop  illerini kapsayan 3 milyon TL tut

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır - Şanlıurfa COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Karacadağ Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Diyarbakır - Şanlıurfa  illerini kapsayan 6 milyon TL tutarlı COVID-19

İzmir Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

İzmir Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı İzmir Kalkınma Ajansı tarafından İzmir illerini kapsayan 15 milyon TL tutarlı COVID-19 (Koronavirüs) ile Mücade

İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep - Adıyaman - Kilis COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

İpekyolu Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Gaziantep - Adıyaman - Kilisillerini kapsayan 8 milyon TL tutarlı COVID-

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir - Çanakkale COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Balıkesir - Çanakkaleillerini kapsayan 5 milyon TL tutarlı COV

Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli - Aydın - Muğla COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından Malatya - Bingöl - Elaziğ - Tunceliillerini kapsayan 5 milyon TL tutar

Fırat Kalkınma Ajansı Malatya - Bingöl - Elazığ - Tunceli COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Fırat Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Fırat Kalkınma Ajansı  tarafından Malatya - Bingöl - Elaziğ - Tunceliillerini kapsayan 5 milyon TL tutarlı COVI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli - Bolu - Düzce - Sakarya – Yalova COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Kocaeli - Bolu - Düzce - Sakarya – Yalova illerini kapsayan 3 mi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Trabzon - Artvin - Giresun - Gümüşhane - Ordu - Rize COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Trabzon - Artvin - Giresun - Gümüşhane - Ordu - Rize illerin

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Van - Bitlis - Hakkari - Muş COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Van - Bitlis - Hakkari - Muş illerini kapsayan 7 milyon TL tutar

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay - Kahramanmaraş - Osmaniye COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından Hatay - Kahramanmaraş - Osmaniye illerini kapsayan 5 milyon TL t

Dicle Kalkınma Ajansı - Mardin- Batman - Siirt - Şırnak COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Dicle Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Dicle Kalkınma Ajansı tarafından Mardin- Batman - Siirt - Şırnak illerini kapsayan 5 milyon TL tutarlı COVID-19

Çukurova Kalkınma Ajansı Adana - Mersin COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Çukurova Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Adana - Mersin illerini kapsayan 5 milyon TL tutarlı COVID-19 (Koronavir

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafındanBursa Eskişehir Bilecikillerini kapsayan 5

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Zonguldak- Bartın – Karabük COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafındanZonguldak- Bartın – Karabükillerini kapsayan 5 milyon TL tuta

Ahiler Kalkınma Ajansı - Nevşehir- Aksaray - Kırıkkale - Kırşehir - Niğde AHİKA 2020 Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Ahiler Kalkınma Ajansı AHİKA 2020 Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Nevşehir- Aksaray - Kırıkkale - Kırşehir - Niğde illerini kapsaya

İstanbul Kalkınma Ajansı - COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

COVID-19 - Koronovirüs ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı İstanbul Kalkınma Ajansı, 51 milyon TL tutarlı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı için ilana çıkmış bulunm

Ankara Kalkınma Ajansı Covid-19 Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı

Kalkınma Ajansları Covid-19 (Koronavirüs) ile Mücadele Ve Dayanıklılık Programı açıklandı. (Referans No: TR51/2020/COVID/COVID_KA)   Ankara Kalkınma Ajansı tarafından; COVID-19 (C

TÜBİTAK Koronavirüs - Covid-19 ARGE Desteği Proje Çağrısı

TÜBİTAK tarafından Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında proje destek çağrısı açılmıştır. Aşağıdaki ürünlere ilişkin ARGE projelerine 600.000,-TL destek verilecektir.Deze

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) - Koronavirüs Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), koronavirüs (Covid-19, Corana virus) kapsamında özellikle sağlık verilerin nasıl işleneceğini, paylaşılabileceğini ve akla gelen diğer sorul

Şirketlerimizin Koronavirüs İle İlgili Alabileceği Tüm Önlemler ve Hukuki Çözümler

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Corona Virüsü salgınından işverenlerin etkilenmemesi veya oluşabilecek olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilmesini tem

SGK ve İş Hukuku Bakımından Corona Virüs Salgınının (Pandemi Covid-19) Muhtemel Sonuçları ve Çözüm Önerileri

Corona virüs salgını nedeniyle "Yıllık İzinler, Mazeret İzinleri, Ücretsiz İzin ve Zorlayıcı (Mücbir) Sebep, Olağanüstü Hal – Durum, Kısa Çalışma Ödeneği" konuları tartışılmaya baş

SGK Teşviklerinde Uzatma - Bölgesel Teşvikler

İlave 6 Puanlık Sigorta Primi İndiriminin 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Duyuru SGK teşvikleri kapsamında; Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçe

KVKK - Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

KVKK - Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından Verbis’e kayıt süreleri ile ilgili uzatma kararı alınmıştır. Ancak bu d

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) Hatırlatma

KVKK Verbis kayıt süreleri ve uyum programı ile ilgili duyuru yayınladı.

KOSGEB Yurt Dışı Destek Programı Yayınlandı

KOSGEB yurt dışı pazar destek programı yürürlüğe girdi.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Mali ve Teknik Destek Programları İlan Edildi

Yerli Ürün Geliştirme Programı adı altında açılan program ile yerli ve milli üretim, ithal ikamesi amaçlanmaktadır.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında toplam 30 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır.