Hizmetlerimiz

Bilişim Sektörü Hizmet İhracatı Destekleri - Mobil Uygulama ve Oyun Geliştirme Destekleri

Bilişim Sektörü Hizmet İhracatı Destekleri - Mobil Uygulama ve Oyun Geliştirme Destekleri
18.01.2020

Ticaret Bakanlığı tarafından Bilişim sektörü (yazılım ihracatı teşvik) ile mobil uygulama ve oyun geliştiren ihracatçı firmalarımıza 8 milyon USD’ye kadar devlet desteği/teşvik verilmektedir (Yazılım teşvikleri).

Bilişim Sektörüne Yönelik Teşvik ve Destekler - Yazılım İhracatı Teşvikleri

Bilişim Sektörüne Yönelik Teşvik ve Destekler - Yazılım İhracatı Teşvikleri tabloda yer almaktadır. Detaylar ise ilerleyen kısımlarda yer almaktadır:

Bilişim Sektörüne Yönelik Teşvik ve Destekler Tablosu - Yazılım İhracatı Teşvikleri - Plus Global Danışmanlık

Mobil Uygulama Destekleri ve Oyun Geliştirme Destekleri Tablosu - Plus Global Danışmanlık

 

İçindekiler Tablosu

1. Bilişim Teşvikleri - Yurtdışında Ofis, Mağaza, Depo, Showroom, Stand Açma Kira Desteği

Yurtdışında açılan mağaza, showroom, depo ya da ofislerin kiralarının %60’ına Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Üstelik 10 farklı birime kadar bu desteği alabilirsiniz.


Destek Üst Sınırı: Yıllık 120.000 USD (Birim başına)
Destek Oranı : %60-70
Destek Süresi : 4 Yıl

2. Bilişim Teşvikleri - Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışına yönelik yapılan aşağıdaki reklam tanıtım desteklerine ilişkin ödemelerin %60 Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.

  • TV ve radyo reklamları
  •  Basılı tanıtım
  • Web sitesi tasarımı
  • Sosyal medya reklamları (Facebook, instagram, Google, influencer vb.)
  • İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtımlar
  • Diğer tanıtım harcamaları (katalog, eşantiyon vb.)

Destek Üst Sınırı : Yıllık 400.000 USD
Destek Oranı : %60-70
Destek Süresi : 4 Yıl

3. Bilişim Teşvikleri - Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Yurtdışında firmaya ait markanın korunması için yapılan “Marka Tescili” başvuru ücretlerinin %50’sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.


Destek Üst Sınırı : Yıllık 50.000 USD
Destek Oranı : %50-60
Destek Süresi : 4 Yıl

4. Bilişim Teşvikleri - Yurtdışı Müşterileri ve Rakipleri Tanıma için Pazar ya da Sektör Araştırma Desteği

Hazırlatılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin yapılan ödemelerin %60’ına Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.


Destek Üst Sınırı : 200.000 USD                  
Destek Oranı : %60 (Şirketler)

5. Bilişim Teşvikleri - Şirket Satın Almaya Yönelik Danışmanlık Desteği

Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin %60’ına Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.


Destek Üst Sınırı : 200.000 USD                  
Destek Oranı : %60

6. Bilişim Teşvikleri - Uluslararası Pazarlara Yönelik Danışmanlık Desteği

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerine geri ödemesiz hibe desteği verilir.


Destek Üst Sınırı : 200.000 USD                  
Destek Oranı : %50

7.  Bilişim Teşvikleri - Acentalara Komisyon Ödeme Desteği

Bilişim sektörlerinde yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri desteklenmektedir.


Destek Miktarı: 100.000 USD (Yıllık)
Destek Oranı: %50
Süresi: 4 Yıl

8. Bilişim Teşvikleri - Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen;

  • Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderlerinin

%50’sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.


Destek Miktarı : 50.000 USD  (Belge başı 5.000 USD)
Destek Oranı : %50

Mobil Uygulama ve Oyun Geliştirme Destekleri (Mobil Uygulama Teşvikleri - Oyun Teşvikleri)

9. Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunları - Pazara Girişin Desteklenmesi

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen;

  • Yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile
  • Görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına

ilişkin pazara giriş giderleri desteklenir.


Destek Miktarı: 200.000 USD (Uygulama/Oyun Başı)
Destek Oranı: %50

10. Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunları - Platformlarca Tahsil Edilen Komisyon Bedelleri Desteği

Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri (Google ios Huawei komisyonları) uygulama/oyun başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.


Destek Miktarı: 100.000 USD (Oyun Başı)
Destek Oranı: %50

11. Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunları için Yazılım ve Personel Desteği

1.    Satın alınan ya da kiralanan yazılım lisans desteği

Destek Miktarı : 50.000 USD  (Yıllık)
Destek Oranı : %50

2.    Personel maaş desteği

Destek Miktarı : 50.000 USD  (Yıllık, En Fazla 2 Personel)
Destek Oranı : %50
Süresi: 4 Yıl (Her bir geliştirme projesi en fazla 1 (bir) yıl için desteklenir.)

12. Yurtdışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı

Fuar katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları desteklenir.


Destek Üst Sınırı: 15.000 USD (Etkinlik Başı)
Destek Oranı: %50-70

 

Bilişim Destekleri - Mobil Uygulama Geliştirme Desteği - Oyun Geliştirme Desteği  Danışmanlık Hizmetlerimiz

Bilişim sektörü ile mobil uygulama ve oyun geliştiren ihracatçı firmaları teşvikleri (mobil uygulama ve oyun geliştirme desteği, yazılım ihracatı teşvik ve destekleri, oyun destekleri, bilişim destekleri, bilişim teşvikleri, mobil oyun destekleri) danışmanlığı Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Paylaş: