Hizmetlerimiz

ArGe/Tasarım Merkezi Kurulumu

ArGe/Tasarım Merkezi Kurulumu
27.02.2019

Arge ve Tasarım Merkezi teşvikleri Sanayi Bakanlığı tarafından verilmektedir.

 

 

Tasarım ve ürün geliştirme desteği farklı bir destektir ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmektedir. Tasarım ve ürün geliştirme desteği hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

Tasarım merkezi ile ilgili daha detaylı bilgilere ise Tasarım Merkezi Kurulumu sayfasından da ulaşabilirsiniz.

Ar-Ge Merkezi Kurulumu Destekleri

Ar-Ge Merkezi (veya Arge Merkezi) olmak ve Ar-Ge Merkezi Belgesi alarak Ar-Ge Merkezi teşviklerinden yararlanmak için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Ar-Ge Merkezi teşvikleri Sanayi Bakanlığı tarafından verilmekte ve Ar-Ge Merkezi listesi Bakanlığın sitesinde yayınlanmaktadır (Türkiye ar-ge merkezleri listesi ve Türkiye tasarım merkezleri listesi  2020).

Plus Global Danışmanlık tarafından gerekli teknik ve danışmanlık desteği sağlanarak başvuru, bilgi ve belge toplama, Ar-Ge Merkezi kurulumu ve sürdürülmesi ile raporlama süreci yürütülmektedir. 

Ar-Ge Faaliyeti nedir?

Ar-Ge Faaliyetleri; 

Yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir.

Ar-Ge Merkezi nedir?

Ar-Ge Merkezi; 

Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,  münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve  en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,  yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan,  aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Ar-Ge Merkezi Olmak için Gerekli Şartlara Sahip misiniz?

Ar-Ge Merkezi oluşturmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir:

 • Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması,
 • Ar-Ge merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması,
 • Ar-Ge merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
 • Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması,
 • Yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması, 
 • Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi.

Ar-Ge Merkezi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Ar-Ge Merkezi oluşturan firmalar Ar-Ge Merkezinde yürütülen projeler devam ettiği sürece aşağıdaki devlet destek ve teşviklerinden yararlanabilmektedir:

 • Ar-Ge Faaliyetleri Matrah İndirimi (%100)
 • Gelir Vergisi İstisnası/Stopaj Desteği (%80-95)
 • Sigorta İşveren Primi Hissesi Desteği (%50)
 • Damga Vergisi İstisnası (%100)
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (%100)
 • Temel Bilimler Personel İstihdam Desteği (%100)

Plus Global Danışmanlık Ar-Ge Merkezi Danışmanlık Hizmetleri

Öncelikle Ekibimiz tarafından Ar-Ge Merkezi gereklilikleri doğrultusunda ön fizibilite incelemesi ile firmanızın Ar-Ge Merkezine uygunluğu tespit edilmekte, firmanızın yeterli alt yapıya sahip olması durumunda Ar-Ge Merkezi proje başvuru çalışması yapılmaktadır.  

Bu kapsamda Plus Global Danışmanlık tarafından;

1) Ar-Ge Merkezi Teknik ve Mali Analizinin Yapılması

 • Ar-Ge Merkezi başvuru koşulları, mevzuatı ve şartları ile ilgili firma temsilcilerinin bilgilendirilmesi,
 • Ar-Ge Merkezi kurulumu için firma ile ilgili faaliyet alanları, insan kaynakları, organizasyonel yapısı, fikri mülkiyet hakları, Ar-Ge faaliyetleri vb. alanlardaki firma kapasitesi ve yönetim sistemleri düzeyinin analizi,
 • Ar-Ge Merkezi yatırımının mali analizi,
 • Ar-Ge yapılanmasının başvuru süreci kapsamında kurgulanması,
 • Ar-Ge Merkezi Organizasyonunun ve proje ekibinin oluşturulması

2) Ar-Ge Merkezi Başvurusunun Hazırlanması

 • Başvuru, takip ve müracaat revizyonlarının yapılması

3) Ar-Ge Merkezi Yürütme Faaliyetlerine Destek Verilmesi

 • Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve SGK’nın ilgili maddeleri kapsamında masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi, şirket hesap planının yapılandırılması,
 • Bakanlıkça yapılacak denetim/değerlendirme ziyaretlerine hazırlık
 • Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

hizmetleri verilmekte, sürecin her aşamasında firma ile birlikte hareket edilmektedir. 

Tasarım Merkezi; 

 • İşletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, 
 • münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve  en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, 
 • yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, 
 • aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Tasarım Merkezi Kurulumu Destekleri

Tasarım Merkezi Oluşturmak için Gerekli Şartlara Sahip misiniz?

Tasarım Merkezi oluşturmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir:

Tasarım Merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer  Tasarım personeline sahip olunması,

Tasarım merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması,

Tasarım merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması,

Yeterli Tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması, 

Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi.

Tasarım Merkezi Kurulmasının Şirketinize Katacağı Avantajlar Nelerdir?

Tasarım Merkezi oluşturan firmalar Tasarım Merkezinde yürütülen projeler devam ettiği sürece aşağıdaki devlet destek ve teşviklerinden yararlanabilmektedir:

 • Tasarım Faaliyetleri Matrah İndirimi (%100)
 • Gelir Vergisi İstisnası/Stopaj Desteği (%80-95)
 • Sigorta İşveren Primi Hissesi Desteği (%50)
 • Damga Vergisi İstisnası (%100)
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (%100)
 • Temel Bilimler Personel İstihdam Desteği (%100)

Plus Global Danışmanlık Tasarım Merkezi Danışmanlık Hizmetleri

Öncelikle Ekibimiz tarafından Tasarım Merkezi gereklilikleri doğrultusunda ön fizibilite incelemesi ile firmanızın Tasarım Merkezine uygunluğu tespit edilmekte, firmanızın yeterli alt yapıya sahip olması durumunda Tasarım Merkezi proje başvuru çalışması yapılmaktadır.  

Bu kapsamda Plus Global Danışmanlık tarafından;

1) Tasarım Merkezi Teknik ve Mali Analizinin Yapılması

 • Tasarım Merkezi başvuru koşulları, mevzuatı ve şartları ile ilgili firma temsilcilerinin bilgilendirilmesi,
 • Tasarım Merkezi kurulumu için firma ile ilgili faaliyet alanları, insan kaynakları, organizasyonel yapısı, fikri mülkiyet hakları, Tasarım faaliyetleri vb. alanlardaki firma kapasitesi ve yönetim sistemleri düzeyinin analizi,
 • Tasarım Merkezi yatırımının mali analizi,
 • Tasarım yapılanmasının başvuru süreci kapsamında kurgulanması,
 • Tasarım Merkezi Organizasyonunun ve proje ekibinin oluşturulması

2) Tasarım Merkezi Başvurusunun Hazırlanması

 • Başvuru, takip ve müracaat revizyonlarının yapılması

3) Tasarım Merkezi Yürütme Faaliyetlerine Destek Verilmesi

 • Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve SGK’nın ilgili maddeleri kapsamında masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi, şirket hesap planının yapılandırılması,
 • Bakanlıkça yapılacak denetim/değerlendirme ziyaretlerine hazırlık
 • Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

hizmetleri verilmekte, sürecin her aşamasında firma ile birlikte hareket edilmektedir. 

 

Ar-ge Merkezi Danışmanlığı (arge teşvikleri, arge merkezi teşvikleri, ar ge merkezi proje örnekleri, ar ge merkezi çalışanlarının maaşları, ar ge merkezi kurma şartları vb. konularda), Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli (izmit), Sakarya (Adapazarı), Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Aşağıdaki illerimizde Ar-ge Merkezi (ArGe Merkezi) kurulabilmektedir:

Adana Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Adıyaman Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Afyonkarahisar Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Ağrı Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Aksaray Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Amasya Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Ankara Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Antalya Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Ardahan Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Artvin Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Aydın Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Balıkesir Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Bartın Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Batman Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Bayburt Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Bilecik Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Bingöl Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Bitlis Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Bolu Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Burdur Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Bursa Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Çanakkale Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Çankırı Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Çorum Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Denizli Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Diyarbakır Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Düzce Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Edirne Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Elazığ Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Erzincan Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Erzurum Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Eskişehir Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Gaziantep Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Giresun Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Gümüşhane Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Hakkâri Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Hatay Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Iğdır Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Isparta Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
İstanbul Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
İzmir Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Kahramanmaraş Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Karabük Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Karaman Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Kars Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Kastamonu Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Kayseri Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Kilis Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Kırıkkale Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Kırklareli Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Kırşehir Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Kocaeli Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Konya Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Kütahya Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Malatya Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Manisa Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Mardin Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Mersin Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Muğla Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Muş Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Nevşehir Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Niğde Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Ordu Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Osmaniye Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Rize Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Sakarya Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Samsun Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Şanlıurfa Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Siirt Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Sinop Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Sivas Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Şırnak Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Tekirdağ Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Tokat Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Trabzon Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Tunceli Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Uşak Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Van Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Yalova Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Yozgat Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri
Zonguldak Ar-ge Merkezleri - ArGe Merkezleri

Paylaş: