Hizmetlerimiz

Cazibe Merkezleri Devlet Teşvikleri - Yatırım Teşvik Sistemi

Cazibe Merkezleri Devlet Teşvikleri - Yatırım Teşvik Sistemi
19.10.2020

Görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamının canlandırılarak üretim, istihdam ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanmaktadır.

Cazibe Merkezi nedir?

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki illerde gerçekleştirilecek yatırımlar devlet tarafından ayrıca desteklenmektedir. Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki illerde  imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları desteklenebilir.

Cazibe Merkezleri teşviklerinden - yatırım teşvikleri ile enerji desteklerinden yararlanabilecek yatırımlar aşağıda yer almaktadır.

1- İmalat Sanayi Yatırımları (US-97 Kodu:15-37)- Cazibe Merkezleri

İmalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu:15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlaması gerekir.

2- Çağrı Merkezi Yatırımları – Cazibe Merkezleri Programı

Çağrı Merkezi Yatırımlarının Cazibe Merkezlerindeki teşviklerden yararlanabilmek için asgari 200 kişilik istihdam sağlaması gereklidir.

3- Veri Merkezi Yatırımları - Cazibe Merkezleri

Veri Merkezi Yatırımlarının Cazibe Merkezlerindeki teşviklerden yararlanabilmek için ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva etmesi gerekir.

4- Cazibe Merkezi Kapsamındaki İller

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki İller;

5- Cazibe Merkezleri Devlet Teşvik ve Destekleri

Cazibe merkezleri programı BELİRTİLEN İLLERDE yapılacak yatırımlar kapsamında;

  • Enerji desteği ile
  • Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 6’ncı bölge bölgesel yatırım teşvikleri

verilmektedir.

i- Cazibe Merkezleri Enerji Desteği

Cazibe Merkezlerinde yapılacak yatırımların işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının %25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

Enerji desteğinden yararlanma şartları

  • Enerji desteğinin uygulanabilmesi için, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekir.
  • Enerji desteği, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ay düzenlenecek elektrik faturası ile başlamak üzere 3 yıl süreyle uygulanır.

ii- Cazibe Merkezleri Yatırım Teşvik Sistemi - Altıncı Bölge Teşvikleri

Cazibe Merkezlerinde yapılacak yatırımlar için yatırım teşvikleri Altıncı Bölge Teşvikleri

Yatırım Teşvik Sistemi  - Bölgesel Teşvik Destek Unsurları ve Oranları

 

Bütün devlet teşvikleri ile ilgili detayları görmek için tıklayınız.

 

Yatırım teşvik belgesi ile ilgili detaylar için tıklayınız.

 

 

Paylaş: