Haberler

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli - Bolu - Düzce - Sakarya – Yalova COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli - Bolu - Düzce - Sakarya – Yalova COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
01.04.2020

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Kocaeli - Bolu - Düzce - Sakarya – Yalova illerini kapsayan 3 milyon TL tutarlı COVID-19 (Koronavirüs) ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır.

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı için tahsis edilen kaynak ve son başvuru tarihi aşağıda yer almaktadır (Coronavirus).

 

Koronavirüs destekleri, kalkınma ajansı covid-19 - kovid-19, kalkınma ajansı hibeleri, kalkınma ajansları koronavirüs programları, kalkınma ajansı koronavirüs hibeleri, kalkınma ajansı korona - corona hakkında bilgi almak ve teşviklerden yararlanmak için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

 

 

Programın Hedef ve Önceliği

Programın Genel Hedefi:

COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
Başta en yüksek risk grubunda sayılan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bakıma muhtaç bireyler ve engelliler gibi salgından korunması gereken toplumsal kesimler olmak üzere,

- COVID-19 virüsünün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma” ve “evde kalma” tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının sağlanması;

- sosyal izolasyona bağlı olarak yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması ile salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyetler içeren projeler desteklenecektir.

Örnek müdahale alanları:
1. Dezavantajlı gruplar (engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, mülteciler, yaşlılar vd.) ve alınan tedbirler neticesinde dezavantajlı durumda olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması


2. Evde bakım ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve raporlandırılmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması


3. COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması


4. Halihazırda Türkiye’de yaşayan ve Türkçe bilmeyen kişilerin COVID-19 hakkında bilgilendirilmesini ve/veya tedavi hizmetlerine ulaşmasında sorun yaşamamasını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi


5. Eğitimin devamlılığı sağlayacak yazılım ve teknolojilerin geliştirilmesi


6. Yardımlaşma esaslı gönüllük oluşumları ile mahalle ve ilçe bazlı olarak ekonomik faaliyetleri destekleyecek yenilikçi çözümler geliştirilmesi


7. Kamuoyunun koruyucu ve önleyici tedbirler doğrultusunda yönlendirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi


8. Pandeminin izlenmesi ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi


9. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik hizmet ve organizasyonların geliştirilerek kullanıma sunulması


10. Virüs yayılımının yoğun olduğu mekânların anlık olarak belirlenmesi, gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirilmesi

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecektir.

Örnek müdahale alanları:

1. Gerekli standartları karşılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu üniforma, dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanları ile UV dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıma sunulması

2. Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb. kritik öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması

3. COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması

4. COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına katkı sağlanması

5. Tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların kapasitelerinin artırılması

6. Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için kâr amacı güden işletmelerin mevcut üretim sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması (örneğin, farklı bir sektörde faaliyet gösteren bir işletmenin koruyucu giysi üretimine başlaması)

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik
yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda yaşanan ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler desteklenecektir.

Örnek müdahale alanları:

1. Salgından daha fazla etkilenen sektörlerde üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için kâr amacı güden işletmelerde gerekli organizasyonel yapılanmanın sağlanması

2. Tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan model hizmetlerin geliştirilmesi

3. Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin sağlanması

4.  İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile yapılandırılması

5.  Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi

6. Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi

7. Yoğun kullanılan mekânların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi

Bu örnekler fikir vermesi amacıyla verilen örnekler muhtemel proje konularının tümünü kapsamamakta olup program önceliklerine uygun olan ve yukarıda sayılmayan faaliyetler için de başvuruda bulunulabilir.

Kimler Başvurabilir?

Bu program kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:

Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri

İlçe Sağlık Müdürlükleri

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Belediyeler, İSKİ, İETT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri,

Merkezler

Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler

Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Birlikler, Federasyonlar,

Konfederasyonlar)

Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, Belediye Şirketleri

Kâr Amacı Güden İşletmeler

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Projelerde şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
•    Proje kapsamında geliştirilen ürün ve hizmetlerin proje uygulama süresi içerisinde ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmaya başlanması gerekmektedir.

Desteklenmeyecek türde projeler:

•    COVID-19 ile doğrudan ilgisi olmayan, salgının önlenmesine; sosyal izolasyon ve karantina şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamayacak projeler,

•    COVID-19 ile mücadeleye yönelik ürün ve hizmet geliştirme niteliği olmayan tedarik projeleri ile etkisinin uzun vadede ortaya çıkması beklenen projeler,

bu program kapsamında desteklenmeyecektir.

 

 

Kalkınma Ajansı Destekleri Danışmanlığı (kalkınma ajansı projeleri, kalkınma ajansı teşvikleri), Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Kalkınma Ajansı Destekleri aşağıdaki illerimizde verilmekte olup detaylar için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

Adana kalkınma ajansı destekleri

Adıyaman kalkınma ajansı destekleri

Afyonkarahisar kalkınma ajansı destekleri

Ağrı kalkınma ajansı destekleri

Aksaray kalkınma ajansı destekleri

Amasya kalkınma ajansı destekleri

Ankara kalkınma ajansı destekleri

Antalya kalkınma ajansı destekleri

Ardahan kalkınma ajansı destekleri

Artvin kalkınma ajansı destekleri

Aydın kalkınma ajansı destekleri

Balıkesir kalkınma ajansı destekleri

Bartın kalkınma ajansı destekleri

Batman kalkınma ajansı destekleri

Bayburt kalkınma ajansı destekleri

Bilecik kalkınma ajansı destekleri

Bingöl kalkınma ajansı destekleri

Bitlis kalkınma ajansı destekleri

Bolu kalkınma ajansı destekleri

Burdur kalkınma ajansı destekleri

Bursa kalkınma ajansı destekleri

Çanakkale kalkınma ajansı destekleri

Çankırı kalkınma ajansı destekleri

Çorum kalkınma ajansı destekleri

Denizli kalkınma ajansı destekleri

Diyarbakır kalkınma ajansı destekleri

Düzce kalkınma ajansı destekleri

Edirne kalkınma ajansı destekleri

Elazığ kalkınma ajansı destekleri

Erzincan kalkınma ajansı destekleri

Erzurum kalkınma ajansı destekleri

Eskişehir kalkınma ajansı destekleri

Gaziantep kalkınma ajansı destekleri

Giresun kalkınma ajansı destekleri

Gümüşhane kalkınma ajansı destekleri

Hakkâri kalkınma ajansı destekleri

Hatay kalkınma ajansı destekleri

Iğdır kalkınma ajansı destekleri

Isparta kalkınma ajansı destekleri

İstanbul kalkınma ajansı destekleri

İzmir kalkınma ajansı destekleri

Kahramanmaraş kalkınma ajansı destekleri

Karabük kalkınma ajansı destekleri

Karaman kalkınma ajansı destekleri

Kars kalkınma ajansı destekleri

Kastamonu kalkınma ajansı destekleri

Kayseri kalkınma ajansı destekleri

Kilis kalkınma ajansı destekleri

Kırıkkale kalkınma ajansı destekleri

Kırklareli kalkınma ajansı destekleri

Kırşehir kalkınma ajansı destekleri

Kocaeli kalkınma ajansı destekleri

Konya kalkınma ajansı destekleri

Kütahya kalkınma ajansı destekleri

Malatya kalkınma ajansı destekleri

Manisa kalkınma ajansı destekleri

Mardin kalkınma ajansı destekleri

Mersin kalkınma ajansı destekleri

Muğla kalkınma ajansı destekleri

Muş kalkınma ajansı destekleri

Nevşehir kalkınma ajansı destekleri

Niğde kalkınma ajansı destekleri

Ordu kalkınma ajansı destekleri

Osmaniye kalkınma ajansı destekleri

Rize kalkınma ajansı destekleri

Sakarya kalkınma ajansı destekleri

Samsun kalkınma ajansı destekleri

Şanlıurfa kalkınma ajansı destekleri

Siirt kalkınma ajansı destekleri

Sinop kalkınma ajansı destekleri

Sivas kalkınma ajansı destekleri

Şırnak kalkınma ajansı destekleri

Tekirdağ kalkınma ajansı destekleri

Tokat kalkınma ajansı destekleri

Trabzon kalkınma ajansı destekleri

Tunceli kalkınma ajansı destekleri

Uşak kalkınma ajansı destekleri

Van kalkınma ajansı destekleri

Yalova kalkınma ajansı destekleri

Yozgat kalkınma ajansı destekleri

Zonguldak kalkınma ajansı destekleri

 

Kalkınma Ajansları Listesi

    TR1: İstanbul
    TR10: İstanbul – (İSTKA) İSTANBUL KALKINMA AJANSI
    TR2: Batı Marmara
    TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ- (TRAKYAKA) TRAKYA KALKINMA AJANSI
    TR22: Balıkesir, Çanakkale –(GMKA) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
    TR3: Ege
    TR31: İzmir –(İZKA) İZMİR KALKINMA AJANSI
    TR32: Aydın, Denizli, Muğla – (GEKA) GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
    TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak – (ZAFER) ZAFER KALKINMA AJANSI
    TR4: Doğu Marmara
    TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir – (BEBKA) BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI
    TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova –(MARKA) DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
    TR5: Batı Anadolu
    TR51: Ankara – (ANKARAKA) ANKARA KALKINMA AJANSI
    TR52: Karaman, Konya – (MEVKA) MEVLANA KALKINMA AJANSI
    TR6: Akdeniz
    TR61: Antalya, Burdur, Isparta – (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
    TR62: Adana, Mersin – (CKA) ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
    TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye – (DOĞAKA) DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
    TR7: Orta Anadolu
    TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir – (AHİKA) AHİLER KALKINMA AJANSI
    TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat – (ORAN) ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
    TR8: Batı Karadeniz
    TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak – (BAKKA) BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
    TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop – (KUZKA) KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
    TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat – (OKA) ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
    TR9: Doğu Karadeniz
    TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon – (DOKA) DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
    TRA: Kuzeydoğu Anadolu
    TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum – (KUDAKA) KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
    TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars – (SERKA) SERHAT KALKINMA AJANSI
    TRB: Ortadoğu Anadolu
    TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli – (FKA) FIRAT KALKINMA AJANSI
    TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van – (DAKA)  DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
    TRC: Güneydoğu Anadolu
    TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis – (İKA) İPEK YOLU KALKINMA AJANSI
    TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa – (KARACADAĞ) KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
    TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt – (DİKA) DİCLE KALKINMA AJANSIPaylaş: