Hizmetlerimiz

E-Ticaret Destekleri

E-Ticaret Destekleri
17.02.2019

E-ticaret (e-ihracat elektronik ihracat, mikro ihracat dahil) küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte önemini sürekli artırmaktadır. Devletin farklı kurumları (Ticaret Bakanlığı (daha önce Ekonomi Bakanlığı), KOSGEB vb.) tarafından önemli destekler sağlanmaktadır.

E-ticarete ilişkin teşvikler farklı teşviklerin altında farklı adlarla sunulmaktadır. Plus Global Danışmanlık tarafından e-ticarete yönelik teşvikler şirketinize sunulmaktadır.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartlara haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ - ÜFE)/2 oranında güncellenir.
Şirketler, belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir.

Sanal Ticaret Heyeti Desteği

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Aşağıdaki giderler desteklenir:
a) Sanal ticaret heyetinin tanıtımına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
b) Sanal ticaret heyetinin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
ç) Sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler
d)Tercümanlık giderleri
Destek için ön onay alınması gerekmektedir. En az 19 şirket katılımı gereklidir.

Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirligi kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Aşağıdaki giderler desteklenir;
a) Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
b) Sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
ç) Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler.
Fuarın başlama tarihinden en geç 2 (iki) ay önce Bakanlık’a başvuru yapılması gerekmektedir.

Sanal Fuar Şartları

Bir sanal fuarın destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 100 (yüz)’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 500 (beş yüz)’den az olmaması gerekir.
Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının yarısından az olmaması ve yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.

Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Aşağıdaki giderler desteklenir:
a) Sanal fuar organizasyonu tanıtımı kapsamındaki harcamaların en az %80’i yurt dışına yönelik olmak kaydıyla, internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
b) Sanal fuar organizasyonun planlamasına ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
ç) Sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderler.

Sanal Fuar Organizasyon Şartları
Bir sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 50 (elli)’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 250 (iki yüz elli)’den az olmaması gerekir.
Yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.
Program başlangıç tarihinden en az 6 (altı) ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) onay başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

İhracat teşvikleri Ticaret Bakanlığı (daha önceden Ekonomi Bakanlığı) ve Eximbank tarafından verilmektedir. İhracat destekleri;

 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş (Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri)
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği (Yurtdışı marka tescil ve kalite belgeleri destekleri vb.)
 • Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri
 • Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (Yurtdışı Mağaza Destekleri)
 • Yurtdışı Tanıtım ve Reklam Desteği
 • Markalaşma ve Turquality Desteği
 • İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği
 • Fuar Katılım Desteği ve Yurtdışı İş Seyahatı, Yurt dışı Pazar Araştırma Destekleri
 • UR-GE Projeleri
 • Tasarım Desteği
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

şeklinde sıralabilir. İhracat destekleri ile ilgili detaylı bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz.

İhracat ve e-ticaret ihracat destekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.  İhracat desteklerinde; ihracat teşvikleri nedir, nasıl alınır sorusunun cevabını ve ihracat teşviklerinin kapsamını bulabilirsiniz.

E-ticaret Destekleri ve Teşvikleri Danışmanlığı (e-ticaret nedir, e-ticaret nasıl yapılır, kosgeb e ticaret teşvikleri ve destekleri, e ticaret teşviki, e-ticaret desteği, e-ticaret sitesi teşvik, ekonomi bakanlığı e-ticaret teşvik, e-ticaret devlet desteği vb. konularda), Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Paylaş: