Hizmetlerimiz

Eğitim Sektörü - Hizmet İhracatı Destekleri

Eğitim Sektörü - Hizmet İhracatı Destekleri
27.01.2020

Ticaret Bakanlığı tarafından, uluslararası öğrenci kabul eden/getiren Eğitim Kuruluşlarımıza 7 milyon USD’ye kadar devlet desteği /teşvik verilmektedir. (Eğitim teşvikleri)


1.    Yurtdışında Ofis, Kuruluş, Stand Açma Kira Desteği


Yurtdışında açılan kuruluş ve ofislerin kiralarının %60’ına Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Üstelik 10 farklı birime kadar bu desteği alabilirsiniz.
Destek Üst Sınırı: Yıllık 120.000 USD (Birim başına)
Destek Oranı : %60-70
Destek Süresi : 4 Yıl


2.    Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği


Yurtdışına yönelik yapılan aşağıdaki reklam tanıtım desteklerine ilişkin ödemelerin %60 Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.
⦁    TV ve radyo reklamları
⦁    Basılı tanıtım
⦁    Web sitesi tasarımı
⦁    Sosyal medya reklamları (Facebook, instagram, Google, influencer vb.)
⦁    İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtımlar
⦁    Diğer tanıtım harcamaları (katalog, eşantiyon vb.)
Destek Üst Sınırı : Yıllık 400.000 USD
Destek Oranı : %60-70
Destek Süresi : 4 Yıl


3.    Yurtdışı Marka Tescil Desteği


Yurtdışında firmaya ait markanın korunması için yapılan “Marka Tescili” başvuru ücretlerinin %50’sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : Yıllık 50.000 USD
Destek Oranı : %50-60
Destek Süresi : 4 Yıl


4.    Yurtdışı Müşterileri ve Rakipleri Tanıma için Pazar ya da Sektör Araştırma Desteği


Hazırlatılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin yapılan ödemelerin %60’ına Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : 200.000 USD                  
Destek Oranı : %60 (Şirketler)

 

5.    Şirket Satın Almaya Yönelik Danışmanlık Desteği


Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin %60’ına Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : 200.000 USD                  
Destek Oranı : %60


6.    Uluslararası Pazarlara Yönelik Danışmanlık Desteği


Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerine geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : 200.000 USD                  
Destek Oranı : %50


7.    Acentalara Komisyon Ödeme Desteği


Eğitim  sektöründe  ülkemize  uluslararası  öğrenci getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeler desteklenmektedir.
Destek Miktarı : 100.000 USD  (Yıllık)
Destek Oranı : %50
Süresi: 4 Yıl


8.    Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi


Şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen;
⦁    Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderlerinin
%50’sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Miktarı : 50.000 USD  (Belge başı 5.000 USD)
Destek Oranı : %50


9.    Yurtdışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı


Katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları
Destek Üst Sınırı : 15.000 USD (Etkinlik Başı)
Destek Oranı : %50-70

 

Eğitim teşvik ve destekleri danışmanlığı,  Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Paylaş: