Hizmetlerimiz

Enerji Sektörü Teşvik ve Destekleri

Enerji Sektörü Teşvik ve Destekleri
29.01.2020

Enerji Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı tarafından Enerji sektörüne devlet desteği /teşvik verilmektedir.

Yenilenebilir enerji teşvikleri, güneş enerjisi teşvikleri, rüzgar enerjisi teşvikleri ile enerji verimliliği teşvikleri, enerji tasarrufu kapsamında destekler verilmektedir.

 

1.    Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri

Enerji verimliliği projeleri (Verimlilik Artırıcı Proje - VAP) Enerji Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Enerji verimliliği kapsamında;

 • ekipman ve sistem kullanımı,
 • onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve
 • süreç (proses) düzenleme

gibi yollarla;

 • gereksiz enerji kullanımının,
 • atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının

önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması projeleri
Destek Tutarı: %30’u hibe (KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon Türk Lirası olan projelere, proje bedelinin en fazla %30’u hibe olacak şeklinde)

2.    Gönüllü Anlaşma Destekleri

Bir endüstriyel işletme için Enerji Bakanlığı ile yapılan anlaşma çerçevesinde sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 oranında azaltma taahhüdü anlaşmalarıdır.
Taahhüdün 3 yıl tutturulması durumunda;
Destek tutarı: 1.000.000,-TL (üst sınır – nakdi destek)
Destek Oranı: İlgili yıla ait enerji giderinin %30’u
Tek seferlik olmak üzere güneş enerjisi ile sağlanacak verimlilik de dikkate alınır.

3.    Yatırım Teşvik Sistemi - 5. (Beşinci) Bölge Teşvikleri

i.    Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınacak proje onayı çerçevesinde;

 • Yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek,
 • Mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş (%15) oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan

 enerji verimliliği projesine (VAP) yönelik yatırımlar
Beşinci bölge teşviklerinden yararlanabilirler.

ii.    Atık Isı Geri Dönüşüm Yatırımları

Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç).

Beşinci bölge teşviklerinden yararlanabilirler.

iii.    Türbin, Jeneratör ve Rüzgâr Üretiminde Kullanılan Kanat İmalatı Yatırımları

Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

Beşinci bölge teşviklerinden yararlanabilirler.

iv.    Yatırım Teşvik Belgeli Termik Santral Yatırımları

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak Termik Santral yatırımları Beşinci Bölge Teşviklerinden yararlanmaktadır.

v. Beşinci Bölge Yatırım Teşvik Unsurları (Bölgesel Yatırım Teşvik Sistemi)

 • KDV Muafiyeti
 • Gümrük Muafiyeti
 • Kurumlar Vergisi İndirimi
 • SGK İşveren Payı Desteği
 • Faiz Desteği (TL Kredilerde – 5 Puan / Döviz Kredilerinde – 2 Puan)
 • Arazi - Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım teşvik sistemi ve unsurları detayları için tıklayınız.

4. Genel Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamındaki Teşvikler

 • Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES – Lisanslı Lisansız)
 • Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)
 • Güneş Enerjisi Santralleri

yatırımları Yatırım Teşvik Belgesi alınması kaydıyla Genel Yatırım Teşvik Sisteminden yararlanmaktadır (Asgari Yatırım tutarı şartını sağlaması şartıyla).
Makine, Teçhizat ve Ekipman alımları için Genel Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki teşvik unsurları;

 • KDV Muafiyeti
 • Gümrük Muafiyeti

5. Güneş Enerjisi GES Yatırım Teşvik Belgesi

Güneş Enerjisi GES Yatırım teşvik belgesi Sanayi Bakanlığı’ndan alınmaktadır. 

Yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişiklik ile;

"Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar." yatırım teşvik belgesi dolayısıyla yatırım teşviklerinden yararlanamamaktadır.

Buradan hareketle  240 KW  ve üzerindeki güneş enerjisi elektrik üretimi yatırımları yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir.

Güneş Enerjisi GES Genel Yatırım Teşvik Belgesi

Güneş Enerjisi GES Yatırım Teşvikleri bölgesel yatırımlardan yararlanamamaktadır.

Fabrika çatı, tarım arazileri veya ahırların üzerine yapılacak Güneş Enerjisi Elektrik üretimi yatırımları için genel yatırım teşvik belgesi alınabilmektedir.

Ayrıca tarım ile ilişkilendirilebilecek güneş enerjisi yatırımlarına açık çağrı bulunması ve çağrı kapsamında yer alması durumunda Kırsak Kalkınmayı Destekleme Kurumu KKDK - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında %50 hibe alınabilmektedir.

Genel Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için ise hangi ilde yatırım yapılacak ise o ildeki asgari yatırım tutarı şartının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 1 ile 2. bölge illeri için 1 milyon TL, 3, 4, 5 ile 6. bölgelerde yer alan iller için 500 bin TL asgari yatırım şartı yer almaktadır.

Genel yatırım teşvik belgesi kapsamında (makine ve teçhizat için);

 • KDV muafiyeti
 • Gümrük vergisi muafiyeti

bulunmaktadır.

Ayrıca detaylı bilgi için Yatırım Teşvik Destekleri sayfasını tıklayınız.

6. Enerji Verimliliği Alanında Teşvik ve Kredi Veren Diğer Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) Yeni Çevre Destekleri
 • Dünya Bankası Destekleri

 

Bütün devlet teşvikleri ile ilgili detayları görmek için tıklayınız.

 

Yatırım teşvik belgesi ile ilgili detaylar için tıklayınız.

 

Enerji Sektörü Teşvikleri Danışmanlığı (Yenilenebilir enerji teşvikleri, güneş enerjisi teşvikleri (ges), rüzgar enerjisi teşvikleri (res), hidroelektrik enerji santralleri (hes), enerji verimliliği teşvikleri, enerji destekleri, enerji tasarrufu, enerji sektörü yatırım teşvikleri vb. konularda),  Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Paylaş: