Haberler

Hayati Önem Taşıyan SGK Prim Teşvik Sürelerinin Uzatılması Gündemde - 7256 Sayılı Kanun

Hayati Önem Taşıyan SGK Prim Teşvik Sürelerinin Uzatılması Gündemde - 7256 Sayılı Kanun
19.10.2020

7256 sayılı Kanun  ile SGK Teşvikleri 3 yıl 2023’e Kadar Uzatılıyor

SGK teşvikleri; istihdam ve sigorta prim desteği ile firmalara önemli ölçüde fırsat ve maliyet avantajı sağlamaktadır. Özellikle pandemi sürecinin getirdiği ekonomik zorluklar ile birlikte firmalar istihdam yükünü kaldıramaz hale gelmiş, son dönemde işten çıkarmalar dramatik ölçüde artış göstermiştir. Yaşanan zorlu sürecin hafifletilmesi amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve istihdam teşvikleri teşvik süreleri 31.12.2020 tarihinde biten birçok teşvik kaleminin, 7256 sayılı Kanun  ile uzatılmıştır. Yapılan düzenlemelerin ekonomik darlıkla boğuşan firmalara can suyu olacağı şüphe götürmez bir gerçektir. Üstelik en önemli teşvik kalemi olan 7103 sayılı Kanun teşviği kalemi de dâhil birçok teşvikte sürenin 31.12.2023 tarihine kadar (3 yıl) uzatılması firmalara yaşam kaynağı niteliğindedir.
Bahsedilen düzenlemeyle özetle;

- 7103 sayılı Kanun ile verilen SGK Teşvikleri 2023 yılına Kadar Uzatılıyor

Kadın, genç veya mesleki yeterlilik belgesi bulunanlara yönelik sunulan 6111 sayılı Kanun dâhilindeki teşvikin 31.12.2020 tarihinde biten süresinin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına,
7103 sayılı Kanunla bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için erkeklerde 12 ay; kadın, genç veya engellilerde 18 ay süreyle verilen prim teşviği ile yine aynı kişiler için gelir vergisi stopaj ve damga vergisine ilişkin desteğin 31.12.2020 tarihinde biten süresinin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına,

- Kısa Çalışma Ödeneği (7226 sayılı Kanun) Haziran 20121 Dönemine Kadar Uzatılıyor

Kısa Çalışma Ödeneğinden (7226 sayılı Kanun) faydalanma süresinin 31.12.2020’de bitecek olmasına karşın yine verilecek yetki ile aynı sürenin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına,

- 7252 sayılı Kanunla Sağlanan Teşvikler Haziran 20121 Dönemine Kadar Uzatılıyor

7252 sayılı Kanunla birlikte Kısa çalışma ve Nakdi Ücret Desteğine başvuran firmaların tekrar normal çalışma dönemine geçmesi halinde yararlanılan kısa çalışma süresi ve nakdi ücret desteği süresi kadar (3 ayı geçmemek üzere) sigorta prim desteği verilmesindeki süre daha önce 31.12.2020 tarihine kadar sınırlanmışken ilgili sürenin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına
yönelik Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi öngörülmektedir.

- İşsizlik Fonu Üzerinden SGK Teşvikleri

Diğer taraftan mevcut düzenlemelerin uzatılmasına ilave olarak yeni teşvikler de getirilmiştir. Bilindiği üzere İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alan şartların sağlanması durumunda çalışılan süreyle orantılı olarak (son 3 yıl içerisinde 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara 6 ay, 900 gün ödenmiş olanlara 8 ay, 1080 gün ödenmiş olanlara 10 ay) işsizlik ödeneği ödenmektedir. TBMM’ye sunulan teklif ile işsizlik ödeneğinden yararlanan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması amacıyla işten ayrılmalarını müteakip 90 gün içerisinde işe girmeleri ve 12 süreyle kesintisiz çalışmaları halinde işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak sigorta primlerinin işsizlik fonundan karşılanacaktır.

- İş ve Hizmet Süreleri Bitenlere Yönelik SGK Teşvikleri

Ayrıca iş veya hizmet sözleşmesi 01.01.2019-17.04.2020 döneminde sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin çalıştırılanlarla ilgili hayati bir yeni teşvik getirilmiştir. Buna göre anılan kişilerin en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işyerleri tarafından çalıştırılmaları durumunda günlük 44,15 TL prim mahsup desteği verilmesi, ayrıca işe alındıktan sonra ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise hane başına 34,34 TL destek verilmesi amaçlanmıştır. Diğer bir deyişle anılan dönemde işten çıkarılan personel için son çalıştığı işyeri tarafından tekrar işe alınması durumunda prim borcunun önemli bir kısmının SGK tarafından karşılanacağı vadedilmektedir.

- Ek Sigortalı Çalıştırma SGK Teşvikleri

Yine 2019 Ocak-2020 Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılacak her sigortalı için yine 44,15 TL prim desteği, bu kişilerin ücretsiz izne ayrılması durumunda ise 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir.


Şüphesiz ekonominin normalleşmesi ve işsizliğin azaltılmasına önemli katkılar sunacak söz konusu düzenlemelerin yakinen takip edilmesi gerekmektedir. Firmalarca optimum faydanın elde edilmesi gerek işsizliğin azalması, gerekse ekonomimizin temel taşı olan firmalarımızın ayakta kalması bakımından hayati önemdedir. Bu süreçte alanında uzman kişilerden destek alan firmalar, devlet tarafından sunulan SGK prim teşviklerinden etkin şekilde faydalanarak büyük ölçüde prim yüklerinden kurtulma imkânına sahip olmuştur. Ancak maalesef mevzuatın ve sürecin karmaşıklığında kaybolarak teşviklere ulaşamayan firmalar da azımsanmayacak sayıdadır. Özellikle en küçük kaynağın dahi önemli olduğu günümüz zorlu ekonomik koşullarında, sunulan her türlü devlet imkânından profesyonel olarak faydalanmak firmalar bakımından artık zaruri bir ihtiyaç halini almıştır.
Yukarıda bahsedilen teşvikler henüz teklif aşamasında olmakla birlikte teklifin büyük ölçüde yasalaşacağı öngörülmektedir. Bu süreçte Plus Global Danışmanlık olarak SGK Prim destekleri ve devlet tarafından verilen tüm nakdi destekler dâhil her türlü teşvikte profesyonel ekibimizle yanınızdayız.
Gelişmelerle ilgili bizi takipte kalın.

 

 

Paylaş: