Hizmetlerimiz

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İle Süs Bitkileri İçin Hazine Arazisi Tahsisi

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İle Süs Bitkileri İçin Hazine Arazisi Tahsisi
06.01.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hazine taşınmazlarını, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere rayiç bedelin binde biri bedel üzerinden;

  • Çok yıllık bitkiler için 10 yıla kadar,
  • Tek yıllık bitkiler için ise 5 yıla kadar

kiralama imkânı verilmektedir. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İle Süs Bitkileri Yetiştirilmek Amacıyla Hazine Arazilerinin Kiraya Verilmesi – Aromatik Bitki Arazi Tahsisi

Aromatik Bitki Arazi Tahsisi - Kiralama İçin Nereye ve Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurulan arazi için ilana çıkılmakta ve ilan süresi içerisinde ilan süresi içerisinde taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Aromatik Bitki Arazi Tahsisi - Hangi Tür Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İçin Ne Kadar Hazine Taşınmazı Kiraya Verilir?

Kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen ve Tebliğ ekinde yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere re’sen veya gerçek/tüzel kişilerin talebi üzerine İdarece belirlenir. Hak sahibi olarak belirlenenlere, aynı ilçe sınırları içerisinde,

  • Tıbbi ve aromatik bitkiler için; en fazla 1.000.000 m²’ye kadar,
  • Süs bitkileri için en fazla 2.000.000 m²’ye kadar,

Hazine taşınmazı kiraya verilebilir.

Aromatik Bitki Arazi Tahsisi Nasıl Yapılmaktadır? Hak Sahipliği Nasıl Belirlenir?

Başvuru belgeleri üzerinden teknik uygunluk incelemesi yapılarak başvuru sonuçlandırılır. Ancak birden fazla başvuru olması durumunda belirtilen kriterlere göre öncelik sıralaması yapılır. En çok puan alana arazi tahsisi yapılır.

Aromatik Bitki Arazi Tahsisi - Taşınmaz Hangi Süreyle Kiraya Verilebilir?

Hazine taşınmazları;

  • Çok yıllık bitkiler için on yıla, (10 Yıl)
  • Tek yıllık bitkiler için ise beş yıla (5 Yıl)

kadar kiraya verilebilir.

Aromatik Bitki Arazi Tahsisi  - Kira Bedeli Nasıl Belirlenir?

Hazine taşınmazlarında tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amaçlı yapılacak kiralamalarda ilk yıl kira bedeli; taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir. %0,01

Aromatik Bitki Arazi Tahsisi - Kiraya Verilen Hazine Taşınmazında Münavebe ve Ara Tarım Yapılabilir mi?

Kiralama süresince yetiştirilecek bitkilerin, başvuruda belirtilen tıbbi ve aromatik bitkiler veya süs bitkileri grubunda yer alması gerekmektedir.

Aromatik Bitki Arazi Tahsisi - Kira Süresi Sonunda Taşınmaz Kiracısına Yeniden Kiralanabilir mi?

Kira süresi sonunda kiracının talep etmesi halinde, kontrol ekibinin uygunluk raporu ile yeniden bedel belirlenmek suretiyle taşınmaz, yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısına yeniden kiraya verilebilir.

Aromatik Bitki Arazi Tahsisi - Kira Sözleşmesine Ortak Alınabilir mi? Kira Sözleşmesi Devredilebilir mi?

Kira sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz. Ancak, tarımsal amaçlı üretici örgütleri, kooperatif veya birliklerin üye ve ortaklarında değişiklik olabilir.

 

Bütün devlet teşvikleri ile ilgili detayları görmek için tıklayınız.

 

Yatırım teşvik belgesi ile ilgili detaylar için tıklayınız.

Tıbbi Aromatik Bitki Listesi

 

 

Tıbbi ve Aromatik Bitki Arazi-Yer Tahsisi Danışmanlık Hizmetlerimiz,  Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Arazi tahsisi hakkında detaylı bilgi almak  için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

 

Hazine taşınmazı tahsis, yer tahsisi, arsa tahsisi, tıbbi aromatik bitki arazi tahsisi, lavanta için hazine arazisi, çörekotu hazine arazisi, ıhlamur hazine arazisi

Paylaş: