Hizmetlerimiz

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansı Destekleri
06.03.2019

Kalkınma Ajansı destekleri, Sanayi Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları tarafından mali ve teknik destekler şeklinde sağlanan teşviklerdir.

A. AÇIK DESTEK PROGRAMLARI

Bu kısımda açık olan destek programları listelenmiştir. Desteklerin işleyişi ile bilgiler ilerleyen bölümlerdedir.

  1. Kalkınma Ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Koronavirüs kapsamında Kalkınma ajansları tarafından bütün illerin projelerine destek verilmektedir. Toplam destek tutarı 220 milyon TL’dir.

Program detayları için tıklayınız.

B. DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Mali Destekler

a. Doğrudan Finansman Desteği

Doğrudan finansman desteği, kalkınma ajanslarının belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, belli proje ve faaliyetlere sağladığı desteklerdir. Doğrudan finansman desteği, ajanların esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur.

Doğrudan Finansman Desteği üç farklı şekilde uygulanır:

  • Proje Teklif Çağrısı Yöntemi
  • Güdümlü Proje Desteği
  • Fizibilite Desteği

b. Faiz Desteği

Faiz desteği, belirli nitelikteki projeler için, alınacak krediler karşılığında ödenecek faiz giderlerinin, kalkınma ajansı tarafından karşılanmasını öngören mali destektir.

c. Faizsiz Kredi Desteği

Faizsiz kredi desteği, belirlenen projelere faizsiz kredi temin edilmesi yoluyla sağlanan mali destektir. Faizsiz kredi desteğinde, destek alan taraf  için sözleşme tarihinden itibaren en az altı ay geri ödemesiz dönem bulunur ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla üç yıl içinde tamamlanır.

 

2. Teknik Destekler

Teknik destek, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler şeklinde sağlanabilir. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez.

Teknik desteklerden sadece;

  • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
  • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
  • Sivil toplum kuruluşları

yararlanabilir.

 

Kalkınma Ajansı Destekleri Danışmanlığı (kalkınma ajansı projeleri, kalkınma ajansı teşvikleri), Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Kalkınma Ajansı Destekleri aşağıdaki illerimizde verilmekte olup detaylar için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

Kalkınma Ajansları Listesi

    TR1: İstanbul
    TR10: İstanbul – (İSTKA) İSTANBUL KALKINMA AJANSI
    TR2: Batı Marmara
    TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ- (TRAKYAKA) TRAKYA KALKINMA AJANSI
    TR22: Balıkesir, Çanakkale –(GMKA) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
    TR3: Ege
    TR31: İzmir –(İZKA) İZMİR KALKINMA AJANSI
    TR32: Aydın, Denizli, Muğla – (GEKA) GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
    TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak – (ZAFER) ZAFER KALKINMA AJANSI
    TR4: Doğu Marmara
    TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir – (BEBKA) BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI
    TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova –(MARKA) DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
    TR5: Batı Anadolu
    TR51: Ankara – (ANKARAKA) ANKARA KALKINMA AJANSI
    TR52: Karaman, Konya – (MEVKA) MEVLANA KALKINMA AJANSI
    TR6: Akdeniz
    TR61: Antalya, Burdur, Isparta – (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
    TR62: Adana, Mersin – (CKA) ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
    TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye – (DOĞAKA) DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
    TR7: Orta Anadolu
    TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir – (AHİKA) AHİLER KALKINMA AJANSI
    TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat – (ORAN) ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
    TR8: Batı Karadeniz
    TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak – (BAKKA) BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
    TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop – (KUZKA) KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
    TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat – (OKA) ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
    TR9: Doğu Karadeniz
    TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon – (DOKA) DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
    TRA: Kuzeydoğu Anadolu
    TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum – (KUDAKA) KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
    TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars – (SERKA) SERHAT KALKINMA AJANSI
    TRB: Ortadoğu Anadolu
    TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli – (FKA) FIRAT KALKINMA AJANSI
    TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van – (DAKA)  DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
    TRC: Güneydoğu Anadolu
    TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis – (İKA) İPEK YOLU KALKINMA AJANSI
    TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa – (KARACADAĞ) KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
    TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt – (DİKA) DİCLE KALKINMA AJANSI

 

Paylaş: