Hizmetlerimiz

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği
30.03.2020

Küresel Tedarik Zinciri Desteği kapsamında; Ticaret Bakanlığı tarafından yurtdışındaki KÜRESEL FİRMALARA tedarikçi olan YERLİ ARA MALI ÜRETİCİSİ FİRMALARA 1 milyon USD’ye kadar devlet desteği /teşvik verilmektedir.

Küresel Tedarik Zinciri Desteği Nedir?

Küresel Tedarik Zinciri Yetkin Proje Desteği (KTZ Yetkinlik Proje Desteği): Proje kapsamında yerli üretici Tedarikçi Firmanın; Küresel Firmanın nihai ürününde ara malı olarak kullandığı ürün veya malları üretmesi ve satması veya satmayı planlaması gerekmektedir.


Destek Tutarı: 1 milyon USD
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 2 Yıl

 • Küresel Firma: Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurtdışındaki firmalar
 • Tedarikçi: Ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı Küresel Firma’ya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir Küresel Firma’ya tedarikçi olacak şirketi

şeklindedir.

1. Küresel Tedarik Zinciri Desteği Kapsamındaki Proje Giderleri

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.

a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı

Ürün geliştirme(prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.

b) Yazılım Alımı

Bakanlıkça uygun bulunan yazılımlar alınabilir veya mevcut yazılımlar güncellenebilir.

c) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin;

 • Proje ile ilgili karşılıklı değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretlerine ilişkin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve
 • Küresel Firma’nın faaliyet gösterdiği veya proje sahibi tedarikçinin üretim yaptığı şehirde gerçekleşmesi kaydıyla konaklama masrafları

desteklenebilir.
Müşteri Ziyareti Destek Üst Limiti: 100.000 ABD Doları

ç) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi listesinde yer alan veya Bakanlıkça uygun bulunan sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenir.

2. Küresel Tedarik Zinciri Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler

 • Maden ve Metal
 • Kimya ürünleri
 • Otomotiv
 • Makine
 • Uzay / Havacılık
 • Elektrik / Elektronik

Diğer sektörler de şartları taşımaları durumunda değerlendirmeye alınabilir.

3. Küresel Tedarik Zinciri Desteği Kapsamında Üretilecek Ara Malının Niteliği

a) Yeni bir Küresel Firmaya mevcut bir ürünle tedarike başlama
b) Yeni bir Küresel Firmaya yeni bir ürünle tedarike başlama
c) Hali hazırda tedarikte bulunulan bir Küresel Firmaya mevcut bir ürün ile tedarik    
d) Hali hazırda tedarikte bulunulan bir Küresel Firmaya yeni bir ürün ile tedarik
olabilir.                        

4. Küresel Tedarik Zinciri Desteği - Diğer Hususlar

Tedarikçilerin KTZ Yetkinlik Projesi başvurusunda bulunabilmesi için üretici olmaları gerekmektedir
Kapasite Raporu veya Sanayi Sicil Belgesi talep edilmektedir.
Başvuru sürecinde; Tedarikçisi Olunacak Şirketle olan iş ilişkisini gösteren aşağıdaki belgelerden herhangi biri gereklidir.

 • Küresel firmadan tedarikçi olunacak ürünün detayı ile söz konusu ürünün sipariş miktarı ve tutarını ifade eden açıklayıcı bir yazı ( niyet mektubu, sözleşme vb.)
 • Eğer küresel firma şirketinizi denetlemişse denetim sonuç raporu ve denetim sonuç raporu sonrası muhtemel iş ilişkisi olacağını kanıtlayan belge, sözleşme

Küresel Tedarik Zinciri Desteği Proje Danışmanlık Hizmetlerimiz

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Danışmanlığı, Devlet Teşvikleri ve Destekleri Danışmanlık Hizmetleri (küresel tedarik zinciri projeleri destek kalemleri oran ve limitleri, küresel tedarik zinciri teşviği, küresel tedarik zinciri projeleri vb. konularda), Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde Devlet Teşvikleri Uzmanı ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Paylaş: