Hizmetlerimiz

Sağlık Turizmi Destekleri ve Hizmet İhracatı Teşvikleri

Sağlık Turizmi Destekleri ve Hizmet İhracatı Teşvikleri
23.03.2019

Sağlık Turizmi Destekleri ve Teşvikleri

Sağlık Turizmi Teşvikleri; Medikal Turizm olarak isimlendirilen teşvikler;

 • Yurtdışı Kira Desteği
 • Yurtdışı Reklam Desteği (Sosyal medya, facebook, instagram, whatclinic, realself vb. platformlar dahil)
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Marka Tescil Desteği
 • Tercüman ve Hasta Uçak Bileti Desteği
 • Yurtdışı Fuar Desteği
 • Acenta Komisyon Desteği
 • Yurtdışı Danışmanlık Desteği

şeklinde sıralanabilir. Aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir. Sağlık Turizmi Danışmanlık hizmetlerimiz için iletişime geçmek için tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı tarafından, uluslararası hasta kabul eden/getiren Sağlık Kuruluşları ile Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşlarımıza 7 milyon USD’ye kadar devlet desteği / teşvik verilmektedir. Sağlık turizmi teşvikleri Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı (daha önce Ekonomi Bakanlığı) tarafından yürütülmektedir.

Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak için Sağlık Turizmi Yetki Belgesi gereklidir. Sağlık Turizmi Teşvikleri, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ve sertifikası alımı konusunda kapsamlı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş - Acenta ile Sağlık Kuruluşları (Hastane, Klinik, Tıp Merkezi, Muayenehane vb.) aşağıdaki teşvikleri alabilmektedir. Diğer destekleri alabilmekle birlikte Sağlık Turizmi acentaları hasta yol ile tercüman desteğini alamamaktadırlar.

Sağlık Turizmi Teşvikleri ve Medikal Turizm Teşvik Tutarları Tablosu (Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş ve Sağlık Kuruluşları Sağlık Turizmi Teşvikleri)

1. Sağlık Turizmi Yurtdışı Kira Desteği - Yurtdışında Öntanı Merkezi, Ofis, Kuruluş, Stand Açma Kira Desteği

Yurtdışında açılan kuruluş ve ofislerin kiralarının %60’ına Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Üstelik 10 farklı birime kadar bu desteği alabilirsiniz.
Destek Üst Sınırı: Yıllık 120.000 USD (Birim başına)
Destek Oranı : %60-70
Destek Süresi : 4 Yıl

2. Sağlık Turizmi Yurtdışı Reklam Desteği - Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışına yönelik yapılan aşağıdaki reklam tanıtım desteklerine ilişkin ödemelerin %60 Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.

 • TV ve radyo reklamları
 • Basılı tanıtım
 • Web sitesi tasarımı
 • Sosyal medya reklamları (Facebook, instagram, Google, influencer, whatclinic, realself vb. platformlar dahil)
 • İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtımlar
 • Diğer tanıtım harcamaları (katalog, eşantiyon vb.)

Destek Üst Sınırı : Yıllık 400.000 USD
Destek Oranı : %60-70
Destek Süresi : 4 Yıl

3. Sağlık Turizmi Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Yurtdışında firmaya ait markanın korunması için yapılan “Marka Tescili” başvuru ücretlerinin %50’sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : Yıllık 50.000 USD
Destek Oranı : %50-60
Destek Süresi : 4 Yıl

4. Sağlık Turizmi Yurtdışı Danışmanlık Desteği - Yurtdışı Müşterileri ve Rakipleri Tanıma için Pazar ya da Sektör Araştırma Desteği

Hazırlatılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin yapılan ödemelerin %60’ına Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : 200.000 USD
Destek Oranı : %60 (Şirketler)

5. Sağlık Turizmi Şirket Satın Almaya Yönelik Danışmanlık Desteği

Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin %60’ına Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : 200.000 USD
Destek Oranı : %60

6. Sağlık Turizmi Uluslararası Pazarlara Yönelik Danışmanlık Desteği

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerine geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : 200.000 USD
Destek Oranı : %50

7. Sağlık Turizmi Acentalara Komisyon Ödeme Desteği

Sağlık turizmi sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri desteklenmektedir.
Destek Miktarı : 100.000 USD (Yıllık)
Destek Oranı : %50
Süresi: 4 Yıl

8. Sağlık Turizmi Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen;

 • Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderlerinin

%50’sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Miktarı : 50.000 USD (Belge başı 5.000 USD)
Destek Oranı : %50

9. Sağlık Turizmi Tercümanlık Hizmetleri Desteği

 • Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları
 • Tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar

Destek Miktarı : 50.000 USD
Destek Oranı : %50
Süresi: 4 Yıl

10. Sağlık Turizmi Yurt Dışından Getirilen Hastaların Uçak Biletlerinin Desteklenmesi - Hasta Yol Desteği

Havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

 • Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,
 • Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı

desteklenir.
Destek Miktarı : 50.000 USD
Destek Oranı : %50
Süresi: 4 Yıl

Ticaret Bakanlığı’nca (eski adı ile Ekonomi Bakanlığı’nca) Türkiye’deki sağlık turizmi tanıtımının desteklenmesi için yürütülen "Hasta Yol Desteği" - “Hasta Yol Mevzuatı” programına havayolu şirketleri dâhil olması sonrası hastaların uçuş ücretlerinin %50’si teşvik kapsamında desteklenmiş olmakta ve ücretin yarısı sağlık turisti olan yabancı hastaya iade edilmektedir.

11. Sağlık Turizmi Yurtdışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı

Fuar Katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları
Destek Üst Sınırı : 15.000 USD (Etkinlik Başı)
Destek Oranı : %50-70

Kosgeb Sağlık Turizmi Destekleri ve Teşvikleri

Kosgeb tarafından ilk defa şirket kuran girişimcilere geleneksel girişimcilik programı kapsamında cüzi miktarda destek verilebilmektedir. Ancak asıl büyük ve önemli Sağlık Turizmi Teşvikleri Ticaret Bakanlığı tarafından yukarıda sıralandığı şekilde verilmektedir.

Sağlık Turizmi Vergisel Teşvikler ve Avantajlar - KDV İstisnası ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Sağlık Turizmi Vergisel Teşvikler ve Avantajlar için tıklayınız.

Sağlık Turizmi Yurtdışı Fuar Desteği Kapsamındaki Fuarlar 2021

Fuar Desteği ile ilgili bilgiler ve Sağlık Turizmi Fuar Teşviği kapsamındaki fuarlara ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır? - Sağlık Turizmi Sertifika Programı

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından;

 • Sağlık Turizmi ile iştigal eden turizm acentaları olan aracı kuruluşlar ile
 • Kamu özel ve üniversite hastaneleri, Tıp Merkezi, Muayenehane, klinik, tüp bebek merkezi, fizik tedavi merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezleri, diş klinikleri vb. sağlık kuruluşlarına

verilmektedir. Plus Global Danışmanlık olarak sağlık turizmi yetki belgesi alımı sürecinde danışmanlık hizmet vermekteyiz

Acenta sağlık turizmi yetki belgesi ve hastane tıp merkezi klinik ve muayenehane sağlık turizmi yetki belgesi süreçleri bu linkte özetlenmiştir. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi için gerekli evraklar ve süreç anlatılmıştır.

Not: Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşları acentaları sağlık turizmi yetki belgesi yetkilendirilmesine yönelik iş ve işlemler 05.06.2021 tarihinden itibaren USHAŞ tarafından yürütülecektir. Başvurular USHAŞ web sitesi üzerinden alınacaktır.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi - Acenta ve Hastane, Tıp Merkezi, Muayenehane - Hasta Turizmi

Acenta sağlık turizmi yetki belgesi ve hastane tıp merkezi klinik ve muayenehane sağlık turizmi yetki belgesi süreçleri ile Sağlık turizmi ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluş ve uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi izin ve sertifika süreci ile sağlık turizmi sertifika programı bilgi almak için tıklayınız.

1. Sağlık Tesisi ve Kuruluşları - Hastane Kinik Muayenehane - Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

2. Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu - Acenta Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

Sağlık Turizmi Nedir? Sağlık Turizmi Çeşitleri - Saglik Turizmi

Sağlık Turizmi Nedir? Sağlık Turizmi Çeşitleri konularında bilgiler için tıklayınız.

Medikal Turizm - Sağlık Turizmi için Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi

 • Bahreyn
 • Bosna Hersek
 • Cezayir
 • Çin
 • Gürcistan
 • İngiltere
 • Katar
 • Kazakistan
 • Kenya
 • Kuveyt
 • Nijerya
 • Rusya
 • Senegal
 • Tunus
 • Ukrayna

Sağlık Turizmi teşvikleri, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri - Hizmet İhracatı Teşvikleri altında sınıflandırılmakta olup diğer hizmet ihracatı teşvikleri için linke tıklayınız.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi kapsamında Hizmet ihracatı teşvikleri ve destekleri için tıklayınız.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Danışmanlık Hizmetlerimiz

Sağlık Turizmi Destekleri ve Hizmet İhracatı Teşvikleri Danışmanlığı Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

İletişime geçmek için bizi arayabilirsiniz.

Paylaş: