Haberler

TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı - Patent Lisans – 2020 – 1

TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı - Patent Lisans – 2020 – 1
20.05.2020

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (Patent Lisans – 2020 – 1) ile Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir.

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Destek Tablosu

Kimler Başvurabilir?

 • Müşteri kuruluş tanımına uyan sermaye şirketleri (Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri)
 • Teknoloji sağlayıcı kuruluş tanımına uyan yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüleri, teknoloji transfer ofisleri veya 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri

Destek Şartları Nelerdir?

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir.
Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır.
Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

Çağrı Bütçesi

Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL (otuz milyon Türk Lirası) olacaktır.

Proje Bütçesi Üst Sınırı Ne Kadardır?

Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 2.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası) olacaktır.

Proje Süresi Üst Sınırı Ne Kadardır?

Destek süresi, verilebilecek ek süre ile beraber en fazla 60 aydır.

Desteklenen Gider Kalemleri Nelerdir?

 • Patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine yönelik teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler
 • Müşteri kuruluşun, transfer ettiği teknolojinin uygulamaya alınması için teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımları

Patent Lisans – 2020 – 1 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir.


Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

 • Temel destek oranı %25’tir.
 • Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
 • Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.
 • EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.
  Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.
 • Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır.
 • Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın %25’ini geçemez.

 

Çağrı Takvimi

Çağrının açılması 14 Mayıs 2020
Ön kayıt için son tarih* 17 Ağustos 2020; Saat 17:00
Başvuruların PRODİS üzerinden alınması** 15 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020 (saat 17:00’ye kadar)
Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması Eksik belgenin tamamlanmasının istendiği tarihten itibaren en geç 21 takvim günü içerisinde eksik belgeler tamamlanır.
Destek başlangıç tarihi 1 Ocak 2021

 

Diğer TÜBİTAK Destekleri için tıklayınız.

 

Daha fazla bilgi için ve uygulama için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

TÜBİTAK Proje Danışmanlığı, Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Proje Danışmanlığı Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Paylaş: