Hizmetlerimiz

Veri Merkezi Yatırımları Devlet Teşvikleri

Veri Merkezi Yatırımları Devlet Teşvikleri
12.10.2020

Devlet tarafından veri merkezlerin kurulum ve daha sonra enerji desteği konularında devlet teşvikleri verilmektedir.

Veri Merkezi Şartları

Veri Merkezi Yatırımları devlet teşviklerinden yararlanmak için kurulacak Veri Merkezinin; ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva etmesi gerekmektedir.

Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları ayrıca öncelikli yatırım teşvik konuları arasına eklenmiştir. Bu bağlamda daha önce sadece cazibe merkezleri desteği alan veri merkezi yatırımları yeni mevzuat değişikliği ile nerede kurulursa kurulsun 5. bölge teşvikleri alacaktır.

Öncelikli Yatırım Konusu Olarak Veri Merkezleri - Yatırım Teşvik Belgesi

Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları ayrıca öncelikli yatırım teşvik konuları arasına eklenmiştir. Bu bağlamda daha önce sadece cazibe merkezleri desteği alan veri merkezi yatırımları yeni mevzuat değişikliği ile nerede kurulursa kurulsun 5. bölge teşvikleri alacaktır.

Bu kapsamda 5. bölge teşvikleri;

Beşinci Bölge Teşvikleri - Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları - Bölgesel Teşvik Destek Unsurları ve Oranları

 

Cazibe Merkezi Kapsamındaki İller

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki İller;

 

Cazibe Merkezi Devlet Teşvik ve Destekleri

Cazibe merkezleri programı BELİRTİLEN İLLERDE yapılacak Veri Merkezi Yatırımları kapsamında;

  • Enerji desteği ile
  • Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 6’ncı bölge bölgesel yatırım teşvikleri
  • Sanayi sicil belgesi kapsamında sanayi elektriği indirimi

verilmektedir.

1- Cazibe Merkezi - Veri Merkezi Enerji desteği

Veri Merkezinin işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının %25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

Enerji Desteğinden Yararlanma şartları

  • Enerji desteğinin uygulanabilmesi için, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekir.
  • Enerji desteği, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ay düzenlenecek elektrik faturası ile başlamak üzere 3 yıl süreyle uygulanır.

2- Cazibe Merkezi - Veri Merkezi Yatırım Teşvik Sistemi - Altıncı Bölge Teşvikleri

Yatırım Teşvik Sistemi  - Bölgesel Teşvik Destek Unsurları ve Oranları

 

Bütün devlet teşvikleri ile ilgili detayları görmek için tıklayınız.

 

Yatırım teşvik belgesi ile ilgili detaylar için tıklayınız.

 

Cazibe Merkezi - Verim Merkezi Enerji Desteği Ek İndirim - Sanayi Elektriği Sanayi Sicil Belgesi ve Dağıtım Şirketleri İndirimleri

Sanayi sicil belgesi alınarak sanayi elektriği indirimi ve dağıtım şirketleri özelleştirildiği için dağıtım kısmında ek indirim söz konusu olabilmektedir.

Sanayi Sicil Kanunu madde 1’e göre “(Değişik ikinci fıkra: 18/6/2017-7033/3 md.) Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer.” hükmü ile NACE kodu 62 ile başlayan yerler için de sanayi sicil belgesi verilmeye başlandı. Bu durumda elektrikte ciddi bir indirim söz konusu olabilmektedir.

Paylaş: