Haberler

Yatırım Teşvik Paketi Genişletildi

Yatırım Teşvik Paketi Genişletildi
15.02.2019

Yatırımlarda   Devlet   Yardımları   Hakkında   Kararda   Yapılan Değişiklikler Yapıldı. Kumaş, Halı ve İplik Yatırımları Teşvik Kapsamına Alındı.
28.02.2019  tarih  ve  30700  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayınlanan  798  sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı  ile 2012/3305 sayılı  Bakanlar  Kurulu Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da yapılan değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

  1. İmalat sanayii kapsamındaki yatırım teşvik belgeleri çerçevesinde 2019 yılında yapılacak yatırım harcamaları için belirlenen %15  ek yatırım katkı oranı  ve %100  vergi  indirimi uygulamasının 2019 yılında da devam etmesine karar verilmiştir.
  2. Seracılık yatırımlarında 1, 2 ve 3. bölgelerde asgari olarak yapılması gereken yatırım kapasiteleri azaltılmıştır.
  3. Dokuma yatırımlarının  bölgesel  desteklerden  hangi  şartlar  altında  yararlanabilecekleri yukarıdaki koşullar dahilinde yeniden düzenlenmiştir. Halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval yatırımları da kapsama alınmıştır.
Paylaş: