Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvikleri Yatırım Yeri Arazi Tahsisi

Yatırım Teşvikleri Yatırım Yeri Arazi Tahsisi
20.06.2020

Sanayi yatırımları, hayvancılık yatırımları, eğitim yatırımlar ile turizm yatırımları için yatırımcılara yatırım yeri-arazi  (arsa) tahsisi teşviği sunulmaktadır. 49 yıllığına sunulan arazi tahsis ve irtifak hakkı desteği yatırımcılar açısından son derece değerlidir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında hazine arazisi tahsisi talep edilebilmektedir.

Destek unsurlarından “yatırım yeri-arazisi tahsisi” desteği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından yatırımcılara sağlanmaktadır.

Yatırım Yeri Tahsisi - Hazine Taşınmazı İçin İdareye Nasıl Başvuru Yapılır?

Yatırımcı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) vereceği bir dilekçe ile yapmak istediği yatırıma uygun taşınmazı kendisi belirleyerek, bu taşınmaz üzerinde kendisi lehine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi talebinde bulunabileceği gibi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ilan edilen taşınmazlardan yapmak istediği yatırım için uygun olan taşınmaz üzerinde kendisi lehine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi talebinde de bulunabilir.

Yatırım Yeri Tahsisi için Taşınmazlar Nasıl İlan Edilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) ilana çıkılması uygun görülen taşınmazlar en az bir aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir ve bu ilanlar son başvuru tarihine kadar Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanır, başvuru olmaması halinde birer aylık dönemler halinde internette yayımlanmaya devam edilir.

Yatırım Yeri Tahsisi Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

Yatırım yeri tahsisi teşvikinden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

Yatırım Teşvik Belgelerinde, Yatırım Yeri Tahsisinin Destek Unsuru Olarak Yer Alması Gerekli Midir?

Yatırım teşvik belgelerinde, yatırım yeri tahsisinin destek unsuru olarak mutlaka belirtilmesi gerekmekte olup, şayet yoksa bu destek unsurunun teşvik belgesine ilave ettirilmesi sağlanmalıdır.

Komisyona Yatırım Yeri Tahsisi için Başvuru Nasıl Yapılır?

Teşvik mevzuatı kapsamında ilana çıkarılan taşınmazlar için Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Esas ve Usullerin eki form dilekçeyi doldurarak, bu Usul ve Esasların ekinde yer alan belgeler ve Yatırım Bilgi Formunu kapalı zarf içinde tutanak düzenlenmek suretiyle ve üzerine adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazarak komisyon başkanlığına komisyon değerlendirme saatine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Adına Komisyon Kararı Alınan - Yatırım Yeri Tahsis Edilen Yatırımcı Lehine Hangi İşlemler Tesis Edilir?

Komisyonca uygun görülen ve Bakanlıkça onaylanan yatırımcıya öncelikle plan ve projelerin hazırlanması ve onaylatılması için 1 (bir) yıl süreli ön izin verilmekte olup, bu süre ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir yıl daha uzatılabilmektedir. Ön izin süresince bedel alınmamaktadır. Ön izin şartlarını yerine getiren yatırımcı lehine emlak vergi değerleri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması ve tapuya tescil edilememesi nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise, taşınmazın emlak vergi değeri üzerinden takdir edilecek bedel karşılığında 49 (kırk dokuz) yıl süreli kullanma izni verilecektir.

 

Yatırım teşvik belgesi ve yatırım teşvikleriile detaylı bilgiler için tıklayınız.

 

Diğer devlet teşvikleri hakkında  bilgi almak için tıklayınız.

 

Hazine Arazisi Danışmanlık Hizmetlerimiz - Yatırım Yeri Tahsis Danışmanlık

Yatırım Teşvik ve Yatırım Arazi-Yer Tahsisi Danışmanlık Hizmetlerimiz,  Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Arazi tahsisi hakkında detaylı bilgi almak  için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

 

Yatırım yapılacak araziler, yatırım teşvik arazi tahsisi, yer tahsisi, arsa tahsisi

Paylaş: