Hizmetlerimiz

KOSGEB Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

KOSGEB Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
31.01.2021

KOSGEB tarafından Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programı kapsamında araştırma geliştirme sonucu  veya ürün geliştirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlere destek verilecektir. Program konusu genişletilerek Ar-Ge kavramının tanımı nedeniyle destek yararlanamayan bir çok KOBİ artık ürün geliştirme (Ür-Ge) tanımı çerçevesinde destek alabilecektir.

Dönemsel Açık Olan Özel Çağrılar

KOSGEB Arge, Ürge Ve İnovasyon Destek Programı 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı

Bu çağrı ile;

1. Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
2. Pil (batarya) teknolojisi
3. Yakıt hücresi
4. 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri
konularındaki projelere 6 milyon TL’ye kadar destek verilecektir. Detaylar için tıklayınız.

 

Sürekli açık olan KOSGEB Arge Ürge İnovasyon Destek Programı detayları aşağıda yer almaktadır.

Kosgeb ArGe, ÜrGe Ve İnovasyon Destek Programının Amacı ve Konusu

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.
Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

KOSGEB ArGe ve Ürge Desteği Kapsamında Hangi Ürünler İçin Başvuru Yapılabilir?

  • a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
  • b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
  • c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
  • ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
  • d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
  • e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
  • f) 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
  • g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
  • ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan

ürünler için başvuru yapılması esastır.

KOSGEB ArGe ve Ürge Desteği - Destek Oranları, Üst Limitler Ve Desteklenecek Giderler

*Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.
*Açık kaynak yazılım kullanımı beyan eden başvurular olması ve kurum tarafından uygun bulunması durumunda destek oranına % 15 ilave edilir.

 

KOSGEB desteklerinin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

Bütün Devlet Teşviklerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Plus Global Danışmanlık olarak KOSGEB ArGe ÜrGe ve İnovasyon Desteği Danışmanlık hizmetlerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Aşağıdaki illerimizde Devlet Teşvikleri, Destekleri Hibe ve Yardımları konularında danışmanlık hizmetlerimiz kapsamlı olarak sürdürülmektedir.

 

Daha fazla bilgi için ve uygulama için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş: