Hizmetlerimiz

KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri
17.02.2019

KOSGEB destekleri, özellikle KOBİler (Kobiler) olmak üzere girişimci ve yatırımcılara KOSGEB ve diğer kuruluşlar tarafından hibe, geri ödemeli, kredi faizi, vergi indirimi, eğitim ve danışmanlık, kefalet ve kredi şeklinde sağlanan devlet teşvikleridir. Birçok kategoride farklı şekillerde sunulan bu desteklerin kategorileri ve türleri aşağıda sıralanmıştır:

1 - Girişimcilik Destekleri

a. Geleneksel Girişimci Destek Programı

b- İleri Girişimci Destek Programı

 

3- AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

a. KOSGEB AR-GE ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı

900.000,-TL tutarındaki destek için başlığa tıklayınız.

b. KOBİ Teknoyatırım - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Kobi Teknoyatırım)

 

c. Stratejik Ürün Destek Programı

 

4- İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

a. İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı Destekleri Tablosu

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Uygulama Esasları kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına % 20 (yirmi) ilave edilir.

(***)TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde % 100 (yüz) oranında desteklenir. (****)TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde % 100 (yüz) oranında desteklenir.

(*****)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

 

- Model Fabrika Desteği

KOSGEB, Model Fabrika’dan eğitim alacak KOBİ’lere 70 bin TL’ye kadar destek verecektir.

İlki Ankara’da ikincisi Bursa’da açılan Model Fabrika, ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi olarak biliniyor. 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda bu fabrikaların sayısının 14’e çıkarılması hedefleniyor. İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya ve Kayseri model fabrikaların öncelikli olarak kurulacağı iller arasında yer alıyor. KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı’nda üst limiti 70 bin TL olan Model Fabrika Desteği kapsamında Model fabrikalardan eğitim alan KOBİ’lerin hizmet giderlerinin 70 bin TL’ye kadar olan kısmı karşılanacaktır.

b. İş Birliği Destek Programı

c. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı (Kobigel)

Açık Destek Programları

1- KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

İmalat Sanayinde Dijitalleşme” Temalı Proje Teklif Çağrıları

2020–01 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi

2- KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

İmalat Sanayinde Dijitalleşme” Temalı Proje Teklif Çağrıları

2020–02 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması

d. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

e. TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

 

5- KOBİ Finansman Destekleri

a. Kredi Faiz Destek Programı (Kosgeb Kredileri)

b. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

 

6- Laboratuvar Hizmetleri

a. KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

 

 

7- Yurtdışı Pazar Destek Programı (YENİ)

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz

                                  % 30 Geri Ödemeli 

Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yurtdışı Pazar Destek Programı Gider Adı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

 

Daha fazla bilgi ve destek için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

 

KOSGEB Destek Programları Devlet Teşvikleri ve Destekleri Danışmanlığı, Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde Devlet Teşvikleri ve Destekleri uzmanı ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Kosgeb Destekleri konularında Plus Global Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

Paylaş: