Hizmetlerimiz

KOSGEB Teknoyatırım Desteği

KOSGEB Teknoyatırım Desteği
25.03.2020

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı - TEKNOYATIRIM

Teknoyatırım Desteği ile teknololojik projelere 6.000.000,-TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

Son yapılan değişiklik ile Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında üretilecek;

 • Dezenfektanlar, Kolonya,
 • Koruyucu Elbise, Koruyucu Gözlük,
 • Maske, Eldiven, Ventilatör

destek kapsamına alınmıştır (Corona virus).

TEKNOYATIRIM Desteği esas olarak teknolojik ürün yatırımları ve cari açığı azaltacak ürünler listesinde yer alan ürünlerin üretimi için verilmektedir.

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri:

 • Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.
 • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Kosgeb destekleri ve KOSGEB TEKNOYATIRIM hakkında bilgi almak ve teşviklerden yararlanmak için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

 

Diğer KOSGEB Destekleri için tıklayınız.

Programın Amacı ve Kapsamı

 • (a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini
 • (b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.


1.  Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda;

 • Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.
 • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

2. Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.


Ön Ödeme İmkanı

Ayrıca erken ödeme talebinde uygulanan üst limitlerde Erken ödeme tutarı, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının %35 (otuz beş)’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini aşamaz.” hükmü ile uyumlu olacak şekilde “Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler” kapsamında gelen başvurular için tahmini geri ödemeli destek tutarında 4 milyon 200 Bin TL dikkate alınacaktır.

Başvuru Şartları:

1.(a) bendi kapsamında yapılan başvurular için;
En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan,

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.


2. (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

 • a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
 • b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,
 • c) Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
 • d) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması

esastır.

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay
Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.
Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.


Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı %60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

 

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.


Destek Kapsamındaki Ürün, Faaliyet Alanı, Sektör ve Makine Listeleri

Aşağıdaki listelerde yer alan ürünler için destek sağlanmaktadır.


1. Koronavirüs (COVİD-19) Kapsamında Üretimi Desteklenecek Ürünler

Koronavirüs (Covid-19) Salgını Kapsamında Üretilecek Ürün Listesi


*Listede yer alan ürünler Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmelidir.
Not: Koronavirüs (Covid-19) salgını etkilerinin ortadan kalktığına ilişkin ilgili merci tarafından yapılacak kamuoyu duyurusuna kadar desteklenecektir.

2. Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi

Makine Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

 

  
[1]    Açıklama: Jeneratör ve benzeri yerlerde kullanılan motorlar
[2]    GTİP kodu 841370519000, 841370599000, 841370759000, 841370309000 olanlar
[3]    GTİP kodu 841459209000, 841459409000 olanlar
[4]    GTİP kodu 841480229000, 841480599000, 841480199000 841480119000 olanlar
[5]    GTIP kodu 8418699001000 olanlar
[6]    İçecek ve yağlar haricindeki sıvıların filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar
[7]    İçten yanmalı motorlar haricindeki motorlar için hava filtreleri
[8]    GTİP kodu 844790000019, 844790000011 olanlar
[9]    GTİP kodu 844851900011 olanlar
[10]    Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makinelere ait aksam-parçalar
[11]    GTİP kodu 847989979000 olanlar
[12]    GTİP kodu 847990809019 olanlar
   
       
Tıbbi Cihaz Ürün Listesi


*    Sadece 901839000011; 901839000017; 901839000021; 901839000022 kodlu ürünler

 

3. Teknoloji Alanları Tablosu

Liste güncel olarak yayımlanmaktadır.

Kosgeb destekleri, kosgeb koronavirüs, kosgeb korona, kosgeb covid-19 - kovid-19, KOSGEB Koronavirüs destekleri, KOSGEB TEKNOYATIRIM, koronavirüs destekleri, korona destekleri, kosgeb dezenfektan destek, kosgeb korona - corona  hibeleri hakkında bilgi almak ve teşviklerden yararlanmak için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

 

Plus Global Danışmanlık olarak KOSGEB Teknoyatırım Desteği Danışmanlık hizmetlerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Aşağıdaki illerimizde Devlet Teşvikleri, Destekleri Hibe ve Yardımları konularında danışmanlık hizmetlerimiz kapsamlı olarak sürdürülmektedir.

 

Daha fazla bilgi için ve uygulama için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş: