Hizmetlerimiz

KOSGEB Teknoyatırım Desteği

KOSGEB Teknoyatırım Desteği
25.03.2020

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı - TEKNOYATIRIM

Teknoyatırım Desteği ile teknolojik projelere 6.000.000,-TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

TEKNOYATIRIM Desteği esas olarak teknolojik ürün yatırımları ve cari açığı azaltacak ürünler listesinde yer alan ürünlerin üretimi için verilmektedir. Ürün listeleri aşağıda yer almaktadır.


Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri:

 • Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.
 • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Kosgeb destekleri ve KOSGEB TEKNOYATIRIM hakkında bilgi almak ve teşviklerden yararlanmak için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

 

Diğer KOSGEB Destekleri için tıklayınız.

Programın Amacı ve Kapsamı

 • (a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini
 • (b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.


1.  Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda;

 • Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.
 • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

2. Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.


Ön Ödeme İmkanı

Ayrıca erken ödeme talebinde uygulanan üst limitlerde Erken ödeme tutarı, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının %35 (otuz beş)’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini aşamaz.” hükmü ile uyumlu olacak şekilde “Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler” kapsamında gelen başvurular için tahmini geri ödemeli destek tutarında 4 milyon 200 Bin TL dikkate alınacaktır.

Başvuru Şartları:

1.(a) bendi kapsamında yapılan başvurular için;
En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan,

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.


2. (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

 • a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
 • b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,
 • c) Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
 • d) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması

esastır.

Son olarak Teknoloji Odaklı Sanayi - Hamle programı kapsamındaki ürünler de Teknoyatırım desteği kapsamına alınarak devlet desteği verilmeye başlanmıştır. 

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay
Destek Üst Limitleri:

 • Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.
 • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.


Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı %60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

 

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.


Destek Kapsamındaki Ürün, Faaliyet Alanı, Sektör ve Makine Listeleri

Aşağıdaki listelerde yer alan ürünler için destek sağlanmaktadır.

1. Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi

Kimya Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Eczacılık Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Tıbbi Cihaz - Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Elektronik, Bilgisayar ve Optik Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Elektrikli Teçhizat Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Makine Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Ulaşım Araçları Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Diğer Sektörler Öncelikli Ürün Listesi

2. Teknoloji Alanları Tablosu

Liste güncel olarak yayımlanmaktadır.

Kosgeb destekleri ve  hibeleri hakkında bilgi almak ve teşviklerden yararlanmak için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

 

Plus Global Danışmanlık olarak KOSGEB Teknoyatırım Desteği Danışmanlık hizmetlerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Aşağıdaki illerimizde Devlet Teşvikleri, Destekleri Hibe ve Yardımları konularında danışmanlık hizmetlerimiz kapsamlı olarak sürdürülmektedir.

 

Daha fazla bilgi için ve uygulama için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş: