Haberler

Tübitak 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1

Tübitak 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1
04.02.2021

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1 çağrısı ile ticarileşme olasılığı yüksek ARGE projeleri desteklenecektir.

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı – 2021-1 Amaçlar

 • KOBİ’lerin Ar-Ge çalışmalarını, ticarileşme olasılığı yüksek konulara yönlendirmek.
 • Sanayi kuruluşları arası işbirliklerini pekiştirmek.
 • Proje yönetiminde, görece daha deneyimli olan kuruluşların bu deneyimini KOBİ’lere aktarmalarının yolunu açmak.
 • İkincil (spin-off) firmalar doğmasını özendirmek.
 • Projeleri hızlı sonuçlandırabilecek KOBİ’lere yönlendirmek.

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı – 2021-1 Destek Tablosu

Proje ve Destek Kapsamı

 • Tedarikçi – Müşteri işbirliği zorunlu (ortak proje),
 • Müşterisi belirli bir ürün için Ar-Ge,
 • Yalnızca KOBİ (tedarikçi) desteklenir,
 • TÜBİTAK ve Müşteri birlikte KOBİ’ye Ar-Ge desteği verir,
 • Müşteri kuruluş sipariş ettiği ürünün geliştirilme süreçlerini TÜBİTAK ile birlikte takip eder,
 • Proje sonrası ticarileşme izlenir.
 • Proje: 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Ticarileşme süresi ise 12 ay olacaktır. Toplam süre 36 ayı geçemez.

Kimler Başvurabilir?

Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir.
Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin sunulması gerekmektedir. Tedarikçi kuruluş KOBİ olacaktır.

Proje İşbirliği Yapısı

Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş ortak bir proje sunar.
Müşteri ve tedarikçi kuruluş işbirliği sözleşmesi imzalar.
Projenin ekinde Ekonomik Fizibilite sunulur, ticarileşme planı anlatılır.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar.
Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur.
Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır.
Müşteri Kuruluşun kendi bünyesinde ürettiği bir ürünün Tedarikçi Kuruluş tarafından üretilmesine yönelik projeler için başvuru yapılmaz.
Başvurulan projelerde, Müşteri Kuruluşta ve Tedarikçi Kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip en az bir proje personelinin bulunması zorunludur.

Desteklenen Giderler Nelerdir?

Yalnızca, Tedarikçi Kuruluşun projenin ürün/süreç geliştirme aşamasına ait olan aşağıdaki giderleri desteklenir:
a) Personel giderleri.
b) Seyahat Giderleri.
c) Danışmanlık giderleri
ç) Hizmet alımı giderleri
d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri.
e) Malzeme ve sarf giderleri

Destek Oranı Ne Kadardır?

Yalnızca Tedarikçi Kuruluş (KOBİ) desteklenir.
Müşteri, projenin gidişatını ve giderlerin uygunluğunu değerlendirir. Tedarikçi KOBİ ile mutabık kaldıktan sonra TÜBİTAK’a sunulacak tutarı belirler.
Müşteri kuruluş dönemsel harcama tutarının % 40’ını tedarikçi Kuruluş hesabına yatırır.
TÜBİTAK izleyici görevlendirerek değerlendirir ve Dönemsel Desteklemeye Esas Harcama tutarını belirler ve bu tutarının %40’ını Tedarikçi KOBİ’ye öder.

Çağrı Bütçesi ve Destek Tutarı Ne Kadardır?

Çağrı Bütçesi: 75.000.000 TL
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.500.000 TL

Çağrı Takvimi

Çağrının açılış tarihi: 22 Ocak 2021
Ön kayıt için son tarih: 12 Nisan 2021 (Saat 17:00)
Başvuruların PRODİS üzerinden alınması: 22 Şubat 2021 - 03 Mayıs 2021 (Saat 17:00)

 

Diğer TÜBİTAK Destekleri için tıklayınız.

 

Daha fazla bilgi için ve uygulama için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

TÜBİTAK Proje Danışmanlığı Hizmetlerimiz

TÜBİTAK Proje Danışmanlığı, Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Proje Danışmanlığı Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Paylaş: