Yatırım Teşvikleri

Yatırım Teşvik Belgesi

29.01.2021

Yatırım teşvik belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmektedir. Ülke içerisinde yapılacak yatırımlara Yatırım teşvik belgesi kapsamında önemli teşvikler verilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım tutarı, yatırım konusu, fizibilite kapsamında; arsa, inşaat ve bina harcamaları, global makine listeleri, yerli ve ithal makine listeleri, teçhizat ve bunlarla ilgili yazılım harcamaları kapsamındaki bilgileri ihtiva eden bir belgedir. 

Plus Global Danışmanlık olarak yatırım teşvik belgesi kapsamında hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Plus Global Danışmanlık olarak Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetlerimiz

 • Yatırım konusunun ve tutarının yatırım teşvik belgesi için bölgesine ve sektörüne göre gerekli asgari şartları sağlayıp sağlamadığının tespiti,
 • Yatırım teşvik belgesine dahil edilebilecek harcamaların (arsa, bina ve inşaat, makine, teçhizat ile yazılım) tespiti,
 • Yatırım teşvik belgesi için fizibilite raporu hazırlanması,
 • Yatırım teşvik belgesi başvuru işlemlerinin yapılması,
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında harcamaların sistem gerçekleştirilmesinin yapılması,
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında fatura kesilmesi ve sistem girişlerinin yapılması,
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnalarının yapılması,
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrükten makine çekilmesi işlemlerinin yatırım teşvik belgesine yansıtılması,
 • Yatırım teşvik revize işlemlerinin yapılması,
 • Yatırım teşvik belgesi süre uzatımlarının yapılması,
 • Yatırım teşvik belgesinin kapatılması işlemlerinin yapılması,

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir? Yatırım Teşvik Belgesi için Kimler Başvurabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl  ve Nereden Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi, yapılan fizibilite sonrası E-TUYS sisteminden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurunun onaylanması ile alınır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında hangi teşviklerin alınabileceği aşağıda yer almaktadır.

Yatırım Teşvik Kurumlar Vergisi - Gelir Vergisi İndirimi

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

Kurumlar Vergisi Yatırım Teşvik İndirim Oranları

Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak;

 • Makine ve teçhizatlar
 • Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları

KDV’den istisnadırlar. Yatırım Teşvik Belgesi KDV Muafiyet Yazısı alımı yapılır.

Yatırım Teşvik  Belgesi Gümrük Vergisi İstisnası

KDV’den istisna olan makine ve teçhizat ithal işlemleri için gümrük vergisi istisnası mevcuttur.

Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi Desteği (SGK İşveren Payı Prim Muafiyeti)

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında SGK teşviklerinden bölgesine göre değişen oranlarda yatırımcılar yararlanır.

Sigorta Primi İşveren (SGK) Desteği yatırım teşvik uygulama süreleri ve oranları tablosu

Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi Faiz ve Kar Payı Desteği

Finansal kiralama durumunda da faiz ve kar payı desteğinden yararlanmak mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesi Arazi Tahsisi

Detaylar için tıklayınız.

Ayrıca detaylı bilgi için Yatırım Teşvik Destekleri sayfasını tıklayınız.

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi

Bölgelerin Yatırım Teşvik Sektörleri ve Asgari Yatırım Tutar ve Kapasiteleri

İlleri incelemek için üzerine tıklayınız.

Bölgesel Yatırım Teşvik Destek Unsurları ve Oranları

Yatırım Teşvik Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde Devlet Teşvikleri Uzmanı ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Yatırım teşvikleri ile ilgili bilgiler için Plus Global Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Bütün devlet teşvikleri ile ilgili detayları görmek için tıklayınız.

 

Yatırım teşvik belgesi ile ilgili detaylar için tıklayınız

Paylaş: