Haberler

İşçi Çıkarma - İş Sözleşmesi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süreci

İşçi Çıkarma - İş Sözleşmesi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süreci
06.01.2021

SGK Kapsamında Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Nasıl İşliyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici Madde 10 ile eklenen fesih yasağı, bu yasağa bağlı olarak işverene tanınan tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı ve 4447 sayılı kanuna yapılan eklemeyle bu şekilde ücretsiz izne gönderilen işçilere ödenen nakdi ücret desteği 17 Nisan 2020’de yürürlüğe girdi.

Kanunda yapılan değişiklik ve kanunda verilen yetkiye dayanılarak çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile fesih yasağı 17 Mart 2021’e kadar uzatıldı. Şu an için bir yıla yakın bir süre uygulanması öngörülen yasakla, iş hukukundaki normal fesih sisteminden farklı bir süreç işlemeye başladı.

Fesih Yasağı ve Nakit Ücret Desteği Kapsamı

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile hangi kanuna tabi olursa olsun bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller dışında feshi yasaklandı. Kanun yürürlüğe girdikten sonra işveren ancak işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışlarına dayalı olarak fesih yapabilir hale geldi.

23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı kanunla ilgili maddeye birtakım istisnalar getirildi ve fesih yasağının kapsamı bir ölçüde daraltıldı.

Getirilen istisnaya göre işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi veya ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi durumları fesih yasağının kapsamı dışına çıkartıldı ve geçerli fesih nedeni oluşturan bu durumlara dayalı olarak işverenin fesih uygulayabileceği belirtildi.

Yasak kapsamında olmamakla birlikte tereddüt oluşturan belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi durumunun da yasak kapsamı dışında olduğu açıkça ifade edildi.

Ücretsiz İzin Şartları Nelerdir?

İşverene fesih yerine işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı tanındı. Normalde işçinin ücretsiz izne ayrılması ancak kendi isteği veya yazılı onayı ile mümkünken, yapılan değişiklik ile işverene fesih yasağının sonuna kadar tek taraflı ücretsiz izne ayırma hakkı tanındı.

Bu şekilde işveren işçiden onay almadan ücretsiz izin uygulamasını başlatabilmesi mümkün hale geldi. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamaları halinde işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği ödenmeye başladı.

Fesih Yasağına Uymayanlara Verilecek Ceza - İşçi Çıkarma Cezası

Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı bir davranış olmadan işçinin iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her bir işçi için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Geçici 10. madde kapsamında ücretsiz izne gönderilip kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak şartıyla, 15 Mart 2020 ile kanunun yürürlüğe girdiği 17 Nisan 20120 tarihleri arasında iş sözleşmesi işsizlik ödeneğine hak kazandıracak nedenlerden biri ile sona eren ve fakat diğer şartları sağlamadığı için işsizlik ödeneği alamayan işçiler nakdi ücret desteğine hak kazandılar.

Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık

Bununla birlikte ücretsiz izin gösterilip çalıştırılan işçiler için işverene her işçi ve her ay için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası öngörüldü. Ayrıca ödenen nakdi ücret desteği de ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alınması düzenlendi.

Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı bir davranış olmadan veya istisna kapsamında bir geçerli fesih nedeni bulunmadan işçinin iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her bir işçi için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması öngörüldü.

Kıdem Tazminatı Bu Durumlardan Nasıl Etkileniyor?

Kanunda ücretsiz izin durumunun işçi açısından haklı neden oluşturmayacağı ve işçinin bu nedenden dolayı kıdem tazminatı talep edemeyeceği ifade edildi. Bu nedenle işçi tek taraflı ücretsiz izne gönderildiği durumda sırf bu nedene dayalı olarak iş sözleşmesini feshedemez, kıdem tazminatı talep edemez hale geldi. Fakat bununla birlikte ücretsiz izne gönderimde, bütün işçiler aynı oranda ücretsiz izne gönderilmiyorsa, belirli bir işçinin seçilmesinde ayrımı haklı kılan neden bulunmuyorsa, ücretsiz izinden değil de ayrımcılıktan işçinin iş sözleşmesini feshedebileceği ve kıdem tazminatı talep edebileceği ileri sürülüyor.

Sağlık Hizmeti ve Nakit Ücret Desteği

Nakdi ücret desteği alanlar da genel sağlık sigortasından yararlanabildiler. Bakmakla yükümlü olunan kişi değillerse GSS primleri fondan ödendi.

 

Kısa Çalışma Ödeneği, KÇÖ, Nakdi Ücret Desteği, NÜD, SGK Teşvikleri, İstihdam Teşvikleri, SGK Destekleri, İstihdam Destekleri, Fesih Yasağı

 

SGK Teşvikleri Kapsamında 7252 Sayılı Kanun Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinin Tüm Detayları

Hayati Önem Taşıyan SGK Prim Teşvik Sürelerinin Uzatılması Gündemde

7552 sayılı Kanun ile Çalışma Hayatına İlişkin Yeni Düzenlemeler - Koronavirüs Sonrası Normale Dönüş Teşvikleri

Deneme Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiler Ve İşçi Çıkarma Yasağı

Koronovirüs Nedeniyle Getirilen Yeni Düzenlemeler - 7244 sayılı Kanun - Ücretsiz İzin Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı

SGK ve İş Hukuku Bakımından Corona Virüs Salgınının (Pandemi Covid-19) Muhtemel Sonuçları ve Çözüm Önerileri

 

SGK Teşvikleri hakkında detaylı bilgi almak ve Ücretsiz Ön Analiz yaptırmak, SGK teşviklerini hesaplamak için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

Paylaş: