Haberler

SGK Teşvikleri Kapsamında 7252 Sayılı Kanun Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinin Tüm Detayları

SGK Teşvikleri Kapsamında 7252 Sayılı Kanun Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinin Tüm Detayları
02.11.2020

SGK Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) Ve Nakit Ücret Desteği (NÜD) Koşulları Ve Uygulaması

Bilindiği üzere,7252 Sayılı Kanun kapsamında SGK Teşvik ve Destekleri Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve Nakdi Ücret Desteği (NÜD) uygulamaları şirketler için uzatılmıştır. Aşağıda Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve Nakdi Ücret Desteği (NÜD) faydalanma koşulları ve uygulama örnekleri detaylı olarak yer almaktadır. İstihdam Teşvikleri ve Destekleri işverenler için ciddi maliyet avantajı sağlamaktadır.

4447 Sayılı Kanun Geçici 26’ncı Maddesi Prim Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar:

 1. 01.07.2020 öncesi Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği NÜD başvurusu olması,
 2. Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği NÜD sonlandırılarak normal çalışmaya dönülmesi,
 3. Bu kapsamdaki işyerleri 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere(uzatılması gündemde) 3 ay süresince prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren payının tamamı (%37,5) üzerinden prim desteği sağlanacaktır.

Genel Şartlar

 1. Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği NÜD faydalanması ve normal çalışmaya dönülmesi,
 2. Özel sektör işvereni olması, (Kamu işyerleri, ihale kapsamında olan özel sektör işyerleri ve ev hizmetleri kapsam dışıdır.)
 3. Süresinde Aylık prim hizmet belgesi ve MuhSgk belgesinin 07252 Kanun türü seçilerek verilmesi

gerekmektedir.

Destek Süresi

 1. 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere(uzatılması gündemde) Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği NÜD sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle,
 2. Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı,

Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı, kadar destekten yararlanılacaktır.

 

Örnek: KÇÖ den Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarından faydalanan ve 31.08.2020 tarihinde sonlanan bir işyerinin sırasıyla faydalandığı gün sayısı 10,15,15,15,12 olması halinde bu kişinin ortalama gün sayısı;

10+15+15+15+12 = 67/5 =13,4 = 13 gün olacaktır.

Bu çalışan Eylül, Ekim ve Kasım aylarından 13 gün süre ile prim desteğinden faydalanacaktır.

 

Faydalanacağı destek tutarı:

98,10 x 13 = 1.275,30 brüt kazancı x % 37,5 = 478,23 TL prim desteği bu kişiden dolayı yararlanılacaktır.

 

Örnek: Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) den Mart, Nisan ve Mayıs aylarından faydalanan ve 15.05.2020 tarihinde sonlandıran bir işyerinin sırasıyla faydalandığı gün sayısı 3,30,15 olması halinde bu kişinin ortalama gün sayısı;

3+30+15= 48/3 = 16 gün olacaktır.

İşyeri bu çalışandan dolayı sadece Ağustos ayından 16 gün süre ile prim desteğinden faydalanacaktır.

 

Faydalanacağı destek tutarı:

98,10 x 16 = 1.596,60 brüt kazancı x % 37,5 = 588,60 TL prim desteği bu kişiden dolayı yararlanılacaktır.

 

Başvuru Şekli

4447 sayılı Kanunun geçici 26 ıncı maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “07252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

 

Diğer Hususlar:

 1. Bu destekten faydalanan sigortalılar 5510 sayılı Kanun indirimi ve diğer teşvik türlerinden faydalanamayacaklar,
 2.  Yersiz faydalanılan kişiler için gecikme zammı ile birlikte geri iade alınacaktır,
 3.  İşyeri nakil olması halinde yine kalan süresi kadar faydalanacak,
 4.  07252 sayılı Kanun türü seçilerek verilen belgelerden dolayı prim borcu olup

olmadığına bakılmaksızın destek tutarından yararlanılacaktır.

 

Bütün devlet teşvikleri ile ilgili detayları görmek için tıklayınız.

 

SGK Teşvikleri hakkında detaylı bilgi almak ve Ücretsiz Ön Analiz yaptırmak, SGK teşviklerini hesaplamak için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

 

SGK Teşvikleri Kapsamında 7252 Sayılı Kanun Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinin Tüm Detayları

İşçi Çıkarma - İş Sözleşmesi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süreci

Hayati Önem Taşıyan SGK Prim Teşvik Sürelerinin Uzatılması Gündemde

7552 sayılı Kanun ile Çalışma Hayatına İlişkin Yeni Düzenlemeler - Koronavirüs Sonrası Normale Dönüş Teşvikleri

Deneme Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiler Ve İşçi Çıkarma Yasağı

Koronovirüs Nedeniyle Getirilen Yeni Düzenlemeler - 7244 sayılı Kanun - Ücretsiz İzin Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı

SGK ve İş Hukuku Bakımından Corona Virüs Salgınının (Pandemi Covid-19) Muhtemel Sonuçları ve Çözüm Önerileri

 

Kısa Çalışma Ödeneği, KÇÖ, Nakdi Ücret Desteği, NÜD, SGK Teşvikleri, İstihdam Teşvikleri, SGK Destekleri, İstihdam Destekleri

 

Paylaş: